אנשי משק המודל

במשק המודל לחקלאות בת קיימא משתפים פעולה חוקרים מתחומים שונים  בניהולה המדעי של ד"ר יעל לאור.
כ-50 חברים, ברובם הגדול חוקרות וחוקרים משלושת הקמפוסים של מכון וולקני (נווה יער, בית דגן, וגילת), משרד החקלאות (האגף לשימור קרקע וניקוז ואגף אגרואקולוגיה בשה"ם), מו"פים (מו"פ צפון, מרכז חקלאי העמק ומו"פ אגודת הגליל), מכללות (מכללת תל חי), מכוני מחקר (מיג"ל) ואוניברסיטאות (האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה והטכניון). אחד האתגרים הגדולים של הפרויקט הוא האינטגרציה בין החשיבה והפעילות של עולמות התוכן השונים.

תחומי הידע