הנהלה פעילה

חברי ההנהלה הפעילה עוסקים בניהול השוטף של פלטפורמות משק המודל לחקלאות בת קיימא. במסגרת פעילותם הם עוסקים בגיוס משאבים, גיוס ההון האנושי, הגדרת הפעילויות הנדרשות, בהקמת התשתיות ורכש. יחד עם וועדות המשנה שפועלות הם מנתבים את הדרך בה פועל משק המודל לחקלאות בת קיימא לכדי הפיכת החזון למציאות.

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
התדלדלות אמצעי הייצור, שינויי אקלים והקושי להתפרנס מחקלאות, עם שינויים רגולטורים רבים שמתרחשים במגזר החקלאי מחייבים לבצע חשיבה מחודשת כלל מערכתית להבטחת המשך החקלאות בארץ ובעולם.
במשק המודל שהוקם במרכז מחקר נווה יער אנו מבצעים מחקרים ומקימים חלקות הדגמה שיסייעו לגשר על הפערים בין המחקר והמעשה החקלאי. במסגרת זאת נציג את הטכנולוגיות החדישות ביותר בהם נשתמש לגישור הפערים.
כנער שגדל במושב עובדים לתוך החקלאות, וחי את החקלאות כל חייו כבוגר, אני מרגיש מחוייב להמשך קיום החקלאות גם לדורות הבאים.

smadar2 (2)

ד"ר סמדר טנר

תפקיד: רכזת משק המודל.

נייד: 052-5314143

אימייל: smadartanner@gmail.com

 

תפקיד: מנהלת הפלטפורמה למיחזור פסולות במשק המודל.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

תפקיד: מנהלת פלטפורמת המטע במשק המודל. 
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539575

נייד: 055-9816097

אימייל: shemer.tamar@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://www.azoulayshemerlab.com

ד"ר גיל אשל

תפקיד: מנהל פלטפורמת גידולי השדה במשק המודל.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241816

אימייל: eshelgil@gmail.com

בנימה אישית:
חקלאות משמרת הינה פרקטיקה חקלאית המקודמת בכל העולם מכיוון שהיא מבטיחה שימור יכולת יצרנות וביטחון מזון בד בבד עם הקטנת ההשפעות השליליות של חקלאות על בריאות הקרקע והסביבה. פרקטיקה זו כוללת שלוש עקרונות יסוד: מינימום עיבודים, מקסימום חיפוי צמחי רציף של הקרקע, ומחזור גידולים. עקב בקושי יתר לביומסה צמחית להזנת בעלי חיים בישראל, קידום חיפוי צמחי רציף בשדות הגד"ש זה אתגר גדול.
במשק המודל נבחן הלכה למעשה את התועלות של חקלאות משמרת וישימות של גישה זו בישראל.

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: מנהל פלטפורמת המפטמה המדייקת במשק המודל.
שיוך מחלקתי: היחידה לבקר לבשר, מרכז מחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: shabtay@volcani.agri.gov.il

ד"ר רועי אגוזי

תפקיד: מנהל פלטפורמת נחל נהלל במשק המודל.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר.

טלפון: 03-9559949
נייד: 050-6241805

אימייל: regozi@moag.gov.il 

בנימה אישית:
במשק המודל אני שותף למו"פ בנושאי שימור קרקע וניקוז בדגש על פיתוח ממשק אגרואקולוגי נחל-חקלאות.
החזון שלי לגבי משק המודל הוא שיהווה מקור ידע ומידע לכול העוסקים בחקלאות בת קיימא. חווה חקלאית להדגמת ממשקי עיבוד משמרי קרקע, מים וסביבה; מודל לשיקום נחלים בסביבה חקלאית המבוסס על העצמת שרותי המערכת האקולוגים לרווחת החקלאים והציבור כולו.

ד"ר דורון הולנד

תפקיד:  חוקר (בגמלאות) מנהל יחידת המטעים לשעבר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

ד"ר זלמן הנקין

תפקיד: חוקר מרעה (בגמלאות) ומנהל מרכז המחקר נווה יער לשעבר.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220059

אימייל: henkinz@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כבוד היה לי להיות חלק מהצוות המוביל בתכנון והקמת משק המודל לחקלאות בת-קיימא בנווה יער המהווה חלק מהמרכז ל"חקלאות מקיימת ומקדמת בריאות" במכון וולקני. בימים אלו, כאשר מודעות הציבור ל"קיימות" גוברת תוך דרישה לשיפור הבריאות מתוך גישה חקלאית מקיימת אני מקווה כי משק המודל אשר הוקם בנווה יער, יתפקד לאורך שנים רבות ברמה מחקרית גבוהה תוך הגדרת ממשקים מיטביים לחקלאים והעברת הידע לציבור בחינוך, הדגמה ויישום.