הנהלה מדעית

חברי ההנהלה המדעית עוסקים בניהול השוטף של פרויקט משק המודל לחקלאות בת קיימא. במסגרת פעילותם הם עוסקים בגיוס משאבים, גיוס ההון האנושי, הגדרת הפעילויות הנדרשות, בהקמת התשתיות ורכש. יחד עם וועדות המשנה שפועלות הם מנתבים את הדרך בה פועל משק המודל לחקלאות בת קיימא לכדי הפיכת החזון למציאות.

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז מחקר נווה יער, מנהל של משק המודל, חוקר בתחום מדע העשבים, הדברה כימית, הדברה מקיימת חקלאות מדייקת.
שיוך מחלקתי: היחידה לחקר עשבים, המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

בנימה אישית:
התדלדלות אמצעי הייצור, שינויי אקלים והקושי להתפרנס מחקלאות, עם שינויים רגולטורים רבים שמתרחשים במגזר החקלאי מחייבים לבצע חשיבה מחודשת כלל מערכתית להבטחת המשך החקלאות בארץ ובעולם.
במשק המודל שהוקם במרכז מחקר נווה יער אנו מבצעים מחקרים ומקימים חלקות הדגמה שיסייעו לגשר על הפערים בין המחקר והמעשה החקלאי. במסגרת זאת נציג את הטכנולוגיות החדישות ביותר בהם נשתמש לגישור הפערים.
כנער שגדל במושב עובדים לתוך החקלאות, וחי את החקלאות כל חייו כבוגר, אני מרגיש מחוייב להמשך קיום החקלאות גם לדורות הבאים.

ד"ר יעל לאור

תפקיד: חוקרת במכון למדעי הקרקע המים והסביבה, המנהלת המדעית של משק המודל.
שיוך מחלקתי: היחידה למיחזור פסולות, מרכז מחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

ד"ר זלמן הנקין

תפקיד: גמלאי, חוקר מרעה ומנהל נווה יער לשעבר.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220059

אימייל: henkinz@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כבוד היה לי להיות חלק מהצוות המוביל בתכנון והקמת משק המודל לחקלאות בת-קיימא בנווה יער המהווה חלק מהמרכז ל"חקלאות מקיימת ומקדמת בריאות" במכון וולקני. בימים אלו, כאשר מודעות הציבור ל"קיימות" גוברת תוך דרישה לשיפור הבריאות מתוך גישה חקלאית מקיימת אני מקווה כי משק המודל אשר הוקם בנווה יער, יתפקד לאורך שנים רבות ברמה מחקרית גבוהה תוך הגדרת ממשקים מיטביים לחקלאים והעברת הידע לציבור בחינוך, הדגמה ויישום.

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: חוקר ביחידת הבקר לבשר בנווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה לבקר לבשר, מרכז מחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: habtay@volcani.agri.gov.il

ד"ר דורון הולנד

תפקיד: מנהל יחידת המטעים בנווה יער וחוקר.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il