חקלאות מדייקת

תפקיד: חוקרת במכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: הנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220596

אימייל: yafitush@volcani.agri.gov.il

חברה בפלטפורמה:
גידולי שדה

ד"ר טרין פז כגן

תפקיד: חוקרת במכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון.
שיוך מחלקתי: המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה באזורים צחיחים, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס שדה בוקר.

נייד: 050-3296632

אימייל: tarin@bgu.ac.il

בנימה אישית:
במשק מודל אני שותפה לקבוצות העבודה של חקלאות מדייקת ולפיתוח מערכות תומכות החלטה ולקבוצה המטפלת במסדי הנתונים שנאספים. כחלק מתפקידי אני שותפה בפיתוח מערכות חישה ייחודיות, פיתוח מודלים של חקלאות מדייקת, ובארגון ואיסוף הנתונים וטיפול בנתונים שיתקבלו ע"י הקבוצות השונות.
החזון שלי לגבי מערכת משק מודל היא פיתוח גישות מחקריות חדשניות בתחום החקלאות המדייקת לשיפור וייעול הגידול החקלאי, תוך שמירה על פוריות הקרקע, היצרנות החקלאית ע"י צמצום התשומות לגידול חקלאי, זאת על מנת לפתח חקלאות בת קיימא.

חברה בפלטפורמה:
גידולי שדה

 

ד"ר ליאור בלנק

תפקיד: חוקר במכון להגנת הצומח, מרכז המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683581

אימייל: liorb@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: http://SpatialEpidemiologyLab.weebly.com

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

פרופ' איגי ליטאור

תפקיד: חוקר במכון מחקר מדעי בגליל (מיג"ל) וראש התכנית למדעי המים לתואר שני במכללה האקדמית תל-חי.
שיוך מחלקתי: המעבדה להידרוגיאולוגיה ופוריות הקרקע, מיג"ל.

נייד: 054-6780076

אימייל: litaori@telhai.ac.il

בנימה אישית:
בנייה של מערכת אינטגרטיבית להדשיה מיטבית בעזרת שילוב חכם של חישה מקרוב ומרחוק וללא דגימות קרקע – חקלאות מדייקת אולטימטיבית.

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה