חקר בעלי חיים

ד"ר מירי כהן-צינדר

תפקיד: חוקרת ביחידת הבקר לבשר,  מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539523
נייד: 050-6220632

אימייל: mirico@volcani.agri.gov.il

חברה בפלטפורמה:
מפטמה מדייקת

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: מנהל יחידת הבקר לבשר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: habtay@volcani.agri.gov.il

חבר בפלטפורמה:
מפטמה מדייקת

תפקיד: חוקר במכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני. 
שיוך מחלקתי: המחלקה להנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220112

אימייל: halachmi@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
חלק מצוות תכנון המפטמה והחיישנים שבמפטמה.

אתר המעבדה: https://www.plf-lab.com

חבר בפלטפורמה:
מפטמה מדייקת