מגוון ביולוגי ואגרואקולוגיה

ד"ר אסף שדה

תפקיד: ראש המעבדה לאגרואקולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

אימייל: asafsa@volcani.agri.gov.il 

בנימה אישית:
משק המודל הוא פלטפורמה ייחודית למחקר אגרואקולוגי ארוך טווח, ביחסי הגומלין בין חקלאות והמערכת האקולוגית הטבעית, מעל ומתחת לקרקע. משק המודל יבחן ויפתח בתנאים משקיים פרקטיקות אגרואקולוגיות מעשיות ומותאמות לתנאי הארץ, שיגבירו את שירותי המערכת האקולוגית כמו ויסות מזיקים ומחלות ובריאות הקרקע.
הפלטפורמה פתוחה לאקולוגים מכל מוסדות המחקר, שמוזמנים להיעזר במערך הטיפולים על מנת לבצע מחקרים מתחומים מגוונים באתר, ליהנות משיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרי, ולתרום למסד הנתונים ארוך הטווח שנאגר בו.

אתר המעבדה: http://sadehecology-heb.weebly.com

חבר בפלטפורמות:
גידולי שדה נחל נהלל

ד"ר שירי פרייליך

תפקיד: חוקרת ביחידה למשאבי טבע, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539533
נייד: 050-6220047

אימייל: shiri@agri.gov.il

בנימה אישית:
המחקר שלי עוסק בשילוב ויישום תחום הגנומיקה עם נושאים אגרו-אקולוגיים.
כיום, פיתוחים טכנולוגיים מאפשר אפיון הולך וגדל בהיקפו של המיקרוביום בסביבת הקרקע. מידע זה מהווה מפתח להבנת ותכנון מושכל של תהליכים בקרקע.
החזון שלי הוא לפתח טיפולי קרקע ברי-קיימא שיעודדו מיקרוביום אופטימלי לממשקים חקלאיים מבחינת עמידות למזיקים ומחלות קרקע. טיפולים אלו יאפשרו להפחית את השימוש בחומרים מזהמים. משק המודל מהווה פלטפורמה לפיתוח ממשקים מבוססי גנומיקה שמכוונים להתמודד עם אילוצי החקלאי.

אתר המעבדה: www.freilich-lab.com

חברה בפלטפורמה:
גידולי שדה

תפקיד: ראש המעבדה לחקלאות מגוונת, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 052-6610931

אימייל: shelef@agri.gov.il

אתר המעבדה:  https://shelef9.wixsite.com/my-site-1

חבר בפלטפורמות:
גידולי שדה | נחל נהלל

ד"ר אריק פלבסקי

תפקיד: חוקר ביחידה לאנטמולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לאנטמולוגיה, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539546
נייד: 050-6220111

אימייל: palevsky@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
לאקריות טורפות קרקע שאינן ספציפיות יש פוטנציאל להדביר מזיקי קרקע.
על מנת למצות פוטנציאל זו, צריך לבסס לפני הגעת המזיק מארג מזון מתאים. 
במארג זה, בביולוגיה של הקרקע, נמטודות חופשיות (לא מזיקות) משחקות תפקיד חשוב ובין השאר משמשות מזון חליפי או עיקרי לאקריות טורפות. המטרה שלנו לזהות ולאמוד תהליכים טבעיים שמאפשרים שימור ותגבור של נמטודות חופשיות ועל בסיסן לפתח שיטות שימור שניתן יהיה ליישם בחקלאות בת קיימא.

חבר בפלטפורמה:
נחל נהלל

ד"ר אורה משה

ד"ר אורה משה

תפקיד: חוקרת באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 058-4848700

אימייל: feliciaorah@gmail.com

חברה בפלטפורמה:
נחל נהלל

ד"ר אדי סיטרין

ד"ר אדי סיטרין

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצומח ומיקרובילוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683767
נייד: 050-6220087

אימייל: eddie@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://cytrynlab.wixsite.com/cytrynlab

בנימה אישית:
המעבדה שלנו מעוניינת בהבנה ומיגור עמידות לאנטיביוטיקה בסביבות חקלאיות.

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה