מדעי הצמח

תפקיד: מנהלת היחידה למטעים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539575

נייד: 055-9816097

אימייל: shemer.tamar@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://www.azoulayshemerlab.com

חברה בפלטפורמה:
מטע שקד

ד"ר דורון הולנד

תפקיד:  חוקר (בגמלאות) מנהל יחידת המטעים לשעבר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

חבר בפלטפורמה:
מטע שקד

תפקיד: פרופ' לאקולוגיה של צמחים באוניברסיטת תל-אביב. 
שיוך מחלקתי: הפקולטה למדעי החיים, אוניברסית תל-אביב.

טלפון: 03-6405877

אימייל: marcelos@tauex.tau.ac.il

אתר המעבדה: https://en-lifesci.tau.ac.il/profile/marcelos

חבר בפלטפורמה:
נחל נהלל

פרופ' נתיב דודאי

תפקיד: מנהל היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר ירקות, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220010

אימייל: nativdud@gmail.com

בנימה אישית:
שנים כבר חוקרים, כותבים ומדברים רבות על חקלאות בת קיימא, והנה כאן במרכז מחקר נווה יער נפלה הזדמנות להגשים הלכה למעשה.
ביחידת המחקר שלנו עוסקים בין היתר בפעילות שמנים אתריים ומיצויי צמחים כנגד פגעי חקלאות – עשבים רעים, מזיקים ומחלות. בנוסף, אנו בוחנים את צמח הבושם וטיבר כמייצב קרקע ומנקה זיהומים שונים כמו דלק, ומתכות כבדות.

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

פרופ' צבי פלג

תפקיד: חוקר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
שיוך מחלקתי: המכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

טלפון: 08-9489638
נייד: 054-5742122

אימייל: zvi.peleg@mail.huji.ac.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה