מיחזור פסולות

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בפלטפורמות:
 גידולי שדה | מטע שקד | מפטמה מדייקת | מיחזור פסולות | נחל נהלל 

תפקיד: חוקר ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220996

אימייל: posmanik@agri.gov.il

בנימה אישית:
חקלאות אינטנסיבית בעולם המודרני מייצרת פסולות ושפכים שמזהמים את הסביבה אך מצד שני עשויים להיות מפתח לפיתוח בר-קיימא. הקבוצה שלנו שואלת שאלות מחקר הקשורות לניהול בר-קיימא של פסולת חקלאית.
המטרה העיקרית היא למקסם השבת משאבים בעלי ערך מפסולות לרבות אנרגיה מתחדשת, נוטריינטים וביו-כימיקלים תוך הקטנת טביעת הרגל הפחמנית של המערכת החקלאית.

אתר המעבדה

חבר בפלטפורמה:
מיחזור פסולות | נחל נהלל 

ד"ר אלן גרבר

תפקיד: חוקרת במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683307
נייד: 052-6220307

אימייל: ergraber@agri.gov.il

חברה בפלטפורמה:
מיחזור פסולות