צוות גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר שירי פרייליך

תפקיד: חוקרת ביחידה למשאבי טבע, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539533
נייד: 050-6220047

אימייל: shiri@agri.gov.il

בנימה אישית:
המחקר שלי עוסק בשילוב ויישום תחום הגנומיקה עם נושאים אגרו-אקולוגיים.
כיום, פיתוחים טכנולוגיים מאפשר אפיון הולך וגדל בהיקפו של המיקרוביום בסביבת הקרקע. מידע זה מהווה מפתח להבנת ותכנון מושכל של תהליכים בקרקע.
החזון שלי הוא לפתח טיפולי קרקע ברי-קיימא שיעודדו מיקרוביום אופטימלי לממשקים חקלאיים מבחינת עמידות למזיקים ומחלות קרקע. טיפולים אלו יאפשרו להפחית את השימוש בחומרים מזהמים. משק המודל מהווה פלטפורמה לפיתוח ממשקים מבוססי גנומיקה שמכוונים להתמודד עם אילוצי החקלאי.

אתר המעבדה: www.freilich-lab.com

חברה בצוותים הבאים:
גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר אדי סיטרין

ד"ר אדי סיטרין

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצומח ומיקרובילוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683767
נייד: 050-6220087

אימייל: eddie@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://cytrynlab.wixsite.com/cytrynlab

בנימה אישית:
המעבדה שלנו מעוניינת בהבנה ומיגור עמידות לאנטיביוטיקה בסביבות חקלאיות.

חבר בצוותים הבאים:
גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר מאיה ללזר

תפקיד: מנהלת היחידה לשירותי ביואינפורמטיקה, אוניברסיטת חיפה.
שיוך מחלקתי: הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה.

נייד: 054-5469488

אימייל: maya.lalzar@gmail.com

בנימה אישית:
יחידת השרות מעוניינת ללוות את משק המודל בכל האספקטים הנוגעים לניתוח נתוני עתק, החל משלב תכנון הנסוי ועד לניתוח התוצאות ויצירת מודלים. באופן אישי, אני מתמחה במיקרוביום ובייחוד באינטראקציה צמח-חיידק וחרק-חיידק.

חברה בצוותים הבאים:
גנומיקה מיקרוביאלית