הגנת הצומח

ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז

תפקיד: חוקרת בכירה במו"פ צפון-מיג"ל וחברת סגל במכללה האקדמית תל-חי.
שיוך מחלקתי: היחידה לאגרו-אקולוגיה מ"ופ צפון-מיגל. החוג למדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

טלפון: 04-6934797
נייד: 050-7965272

אימייל: lioraamit@bezeqint.net

בנימה אישית:
במשק המודל אני שותפה בחשיבה ותיכנון בתחום הגנת הצומח.
החזון שלי לגבי משק המודל הוא לבנות מערכת בת קיימא שתאפשר גידול חקלאי רווחי תוך כדי שמירה על פוריות הקרקע, בריאות האדם והסביבה ע"י בניית תשתית אקולוגית שתאפשר פעולה מיטבית של אויבים טבעיים תוך שימוש בגישת ההדברה המשולבת לשם שמירת כלל המזיקים מתחת לסף הנזק הכלכלי.

חברה בפלטפורמות:
גידולי שדה | מטע שקד

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז המחקר נווה יער, מנהל משק המודל, חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

בנימה אישית:
אני חוקר כבר יותר מעשרים שנים היבטים שונים של מדע העשבים בכללם מודלים להתפתחות בזמן ובמרחב, הדברה כימית וחקלאות מדייקת. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתפוצת העשבים, חדירה של מינים פולשים, דחיקת תכשירי הדברה, שינויי אקלים. כל או גרמו לצורך המשמעותי בשינוי בתפיסת הדברת העשבים ומעבר לגישה מקיימת, תוך הגברת השימוש בהדברה משולבת אמצעים וזאת על מנת שתאפשר לנו להדביר עשבים בהצלחה עוד שנים רבות. במשק המודל אני מתכוון לבחון הלכה למעשה גישה משולבת זאת לאורך זמן.

אתר המעבדה: https://eizenber.wixsite.com/mysite

חבר בפלטפורמות:
גידולי שדה | מטע שקד

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-5934252

אימייל: maorm@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית
המעבדה שלי עוסקת בתחום הצמחים הפולשים בחקלאות, הבנת עקרונות הפלישה, השפעה של שינויי האקלים על עשבים פולשים ומקומיים בחקלאות ומציאת דרכים להדברתם. מכיוון שרוב העשבים קשי ההדברה שאנו נתקלים בהם בשנים האחרונות הינם צמחים פולשים, אני רואה חשיבות רבה למחקר בנושא כחלק ממשק המודל. אני חושב שהשילוב של חוקרים.ות מתחומי מחקר ועניין שונים הופך את משק המודל לפלטפורמה מוצלחת ביותר לשיתופי פעולה ולביצוע של מחקרים מדעיים שייטיבו עם החקלאות והסביבה הסמוכה לה.

אתר המעבדה: https://www.matzrafilab.com

חבר בפלטפורמות:
גידולי שדה | נחל נהלל

ד"ר רן לאטי

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח,  מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539529
נייד: 050-6220403

אימייל: ranl@volcani.agri.gov.il

חבר בפלטפורמות:
מטע שקד
ד"ר רוני כהן

תפקיד: גימלאי במרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220016

אימייל: ronico@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
הפחתת השימוש בחומרי הדברה משולבת בנושאי המחקר שלי בשני כיוונים עיקריים: טיפוח לעמידות והדברה קולטוראלית.
טיפוח לעמידות – העמידות הגנטית היא הדרך היעילה והבטוחה ביותר להפחתת השימוש בחומרי הדברה. יחד עם עמיתי הגנטיקאים ומטפחי הצמחים אנחנו מחפשים חומר גנטי עמיד למחלות, לומדים את הגנטיקה של הורשת העמידות ואת ההשפעות הסביבתיות על ביטוי העמידות בצמחים.
הדברה קולטוראלית – הרכבת צמחים רגישים על כנות עמידות היא טכנולוגיה אגרו-טכנית המחליפה ביעילות את חיטויי הקרקע הכימיים. שימוש בקומפוסטים, יצירת קרקעות מדכאות מחלות והצנעת צמחים בקרקע (ביו-פיומיגציה) הם טכניקות מתחדשות להפחתת נזקי מחלות צמחים בדרך לא כימית.

חבר בפלטפורמות:
גידולי שדה