קרקע ומים

ד"ר גיל אשל

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241816

אימייל: eshelgil@gmail.com

בנימה אישית:
חקלאות משמרת הינה פרקטיקה חקלאית המקודמת בכל העולם מכיוון שהיא מבטיחה שימור יכולת יצרנות וביטחון מזון בד בבד עם הקטנת ההשפעות השליליות של חקלאות על בריאות הקרקע והסביבה. פרקטיקה זו כוללת שלוש עקרונות יסוד: מינימום עיבודים, מקסימום חיפוי צמחי רציף של הקרקע, ומחזור גידולים. עקב בקושי יתר לביומסה צמחית להזנת בעלי חיים בישראל, קידום חיפוי צמחי רציף בשדות הגד"ש זה אתגר גדול. במשק המודל נבחן הלכה למעשה את התועלות של חקלאות משמרת וישימות של גישה זו בישראל.

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה 

ד"ר רועי אגוזי

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר.

טלפון: 03-9559949
נייד: 050-6241805

אימייל: regozi@moag.gov.il 
             

בנימה אישית:
במשק המודל אני שותף למו"פ בנושאי שימור קרקע וניקוז בדגש על פיתוח ממשק אגרואקולוגי נחל-חקלאות.
החזון שלי לגבי משק המודל הוא שיהווה מקור ידע ומידע לכול העוסקים בחקלאות בת קיימא. חווה חקלאית להדגמת ממשקי עיבוד משמרי קרקע, מים וסביבה; מודל לשיקום נחלים בסביבה חקלאית המבוסס על העצמת שרותי המערכת האקולוגים לרווחת החקלאים והציבור כולו.

חבר בפלטפורמה:
נחל נהלל

ד"ר שחר ברעם

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-2655969

אימייל: shaharb@agri.gov.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

ד"ר שמוליק פרידמן

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683424

אימייל: vwsfried@agri.gov.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

ד"ר אשר בר-טל

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683310
נייד: 050-6220310

אימייל: abartal@agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל בנווה יער הוא הזדמנות לבחון, להדגים וליישם את הידע והרעיונות שלי ושל חברי לתחום חקר הקרקע והזנת הצמח ברמה המשקית.

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

ד"ר אורי ירמיהו

תפקיד: סגן ראש המינהל  למו"פ , מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני. 
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 08-9928649
נייד: 050-6220136

אימייל: uri4@agri.gov.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

תפקיד: חוקר במרכז המחקר גילת, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-7580414

אימייל: ranerel@volcani.agri.gov.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

 

יונתן אברהמס

יונתן אברהמס

תפקיד: מתכנן שימור קרקע.
שיוך מחלקתי: האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241191

אימייל: Yonatana@moag.gov.il 

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה

יורם שטיינברג

יורם שטיינברג

תפקיד: מדריך גידולי שדה.
שיוך מחלקתי: מרכז חקלאי העמק.

נייד: 052-3765628

אימייל: yorams@mhk.co.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה