צוות ארכיון דוגמאות

פרופ' איל- בן דור

תפקיד: פרופ' ומרצה בחוג לגאוגרפיה, בית הספר למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב.
שיוך מחלקתי: חוג לגאוגרפיה, בית הספר למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב.

טלפון: 03-6407049

אימייל: bendor@tauex.tau.ac.il

חבר בצוותים הבאים:
ארכיון דוגמאות

ד"ר מיכאל בוריסובר

תפקיד: חוקר.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע,
הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה מכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 03-9683314
נייד:
050-6220314

אימייל: vwmichel@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
ארכיון דוגמאות

שלומית מדינה

תפקיד: מהנדסת מחקר במחלקת מיחזור פסולות ועיבוד נתונים במחלקה לביואינפורמטיקה.
שיוך מחלקתי: מחלקת מיחזור פסולות (קרקע), ומחלקת ביואינפורמטיקה, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539540
נייד: 050-6220275

אימייל: shmedina@agri.gov.il

בנימה אישית:
התפקיד במשק מודל: ארגון אחסון דוגמאות לאורך זמן, לצורך אנליזות עתידיות.

חברה בצוותים הבאים:
ארכיון דוגמאות

ד"ר יעל לאור

תפקיד: חוקרת במכון לקרקע, מים ומדעי הסביבה, מרכז מחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה למיחזור פסולות, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | דישון | השקיה