צוות גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר שירי פרייליך

תפקיד: חוקרת.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539533
נייד: 050-6220047

אימייל: shiri@agri.gov.il

בנימה אישית:
המחקר שלי עוסק בשילוב ויישום תחום הגנומיקה עם נושאים אגרו-אקולוגיים.
כיום, פיתוחים טכנולוגיים מאפשר אפיון הולך וגדל בהיקפו של המיקרוביום בסביבת הקרקע. מידע זה מהווה מפתח להבנת ותכנון מושכל של תהליכים בקרקע.
החזון שלי הוא לפתח טיפולי קרקע ברי-קיימא שיעודדו מיקרוביום אופטימלי לממשקים חקלאיים מבחינת עמידות למזיקים ומחלות קרקע. טיפולים אלו יאפשרו להפחית את השימוש בחומרים מזהמים. משק המודל מהווה פלטפורמה לפיתוח ממשקים מבוססי גנומיקה שמכוונים להתמודד עם אילוצי החקלאי.

אתר המעבדה: www.freilich-lab.com

חברה בצוותים הבאים:
גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר אדי סיטרין

ד"ר אדי סיטרין

תפקיד: חוקר.
שיוך מחלקתי: המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 03-9683767
נייד: 050-6220087

אימייל: eddie@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
המעבדה שלנו מעוניינת בהבנה ומיגור עמידות לאנטיביוטיקה בסביבות חקלאיות.

חבר בצוותים הבאים:
גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר אסף שדה

תפקיד: ראש המעבדה לאגרואקולוגיה, רכז תחום אגרואקולוגיה במשק המודל.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון:03-9683925​

אימייל: asafsa@volcani.agri.gov.il 

בנימה אישית:
משק המודל הוא פלטפורמה ייחודית למחקר אגרואקולוגי ארוך טווח, ביחסי הגומלין בין חקלאות והמערכת האקולוגית הטבעית, מעל ומתחת לקרקע. משק המודל יבחן ויפתח בתנאים משקיים פרקטיקות אגרואקולוגיות מעשיות ומותאמות לתנאי הארץ, שיגבירו את שירותי המערכת האקולוגית כמו ויסות מזיקים ומחלות ובריאות הקרקע.
הפלטפורמה פתוחה לאקולוגים מכל מוסדות המחקר, שמוזמנים להיעזר במערך הטיפולים על מנת לבצע מחקרים מתחומים מגוונים באתר, ליהנות משיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרי, ולתרום למסד הנתונים ארוך הטווח שנאגר בו.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | מגוון ביולוגי | תכנון ושימור קרקע | גנומיקה מיקרוביאלית

ד"ר מאיה ללזר

תפקיד: מנהלת יחידת ביואינפורמטיקה.
שיוך מחלקתי: הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה.

נייד: 054-5469488

אימייל: maya.lalzar@gmail.com

בנימה אישית:
יחידת השרות מעוניינת ללוות את משק המודל בכל האספקטים הנוגעים לניתוח נתוני עתק, החל משלב תכנון הנסוי ועד לניתוח התוצאות ויצירת מודלים. באופן אישי, אני מתמחה במיקרוביום ובייחוד באינטראקציה צמח-חיידק וחרק-חיידק.

חברה בצוותים הבאים:
גנומיקה מיקרוביאלית