צוות דישון

ד"ר אשר בר-טל

תפקיד: חוקר.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 03-9683310
נייד: 050-6220310

אימייל: abartal@agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל בנווה יער הוא הזדמנות לבחון, להדגים וליישם את הידע והרעיונות שלי ושל חברי לתחום חקר הקרקע והזנת הצמח ברמה המשקית.

חבר בצוותים הבאים:
דישון

ד"ר שחר ברעם

תפקיד: חוקר.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

נייד: ​​054-2655969

אימייל: shaharb@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
דישון

ד"ר אורי ירמיהו

תפקיד: חוקר בהזנה של צמחים.
שיוך מחלקתי: מחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה,
המכון למדעי הקרקע, המים, והסביבה, גילת, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 08-9928649
נייד: 050-6220136

אימייל: uri4@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
דישון

ד"ר יעל לאור

תפקיד: חוקרת במכון לקרקע, מים ומדעי הסביבה, מרכז מחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה למיחזור פסולות, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | דישון | השקיה

זוהר בן שמחון

תפקיד: מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מנהל המחקר החקלאי נווה יער.

נייד: 050-6220264

אימייל: zohar@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל לחקלאות בת קיימא הינו פרויקט מאתגר ומורכב ביותר. מדובר על עשרות חלקות ניסוי בשטח של כ-400 דונם, הכולל מטע שקדים חדש, גידולי פלחה (חיטה, בקיה ותלתן, תירס לתחמיץ, חומוס וחמניות) ושטחים לבחינת גידולי מספוא חדשים (מורינגה מכונפת, שלמון יפואי, קינואה, שומשום ועוד). בפרויקט מעורבים עשרות חוקרים, מהנדסי מחקר ואנשי שטח. כרגע אנו עסוקים ברכישת ציוד למשק המודל ובמקביל מקימים את התשתית לניסיונות השדה. מקווה שנבחן, נציג ונטמיע כמה שיותר גישות לחקלאות משמרת, שתטיב עם הסביבה וחקלאי ישראל, ואף העולם.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתדישון | השקיה

ד"ר דורון הולנד

תפקיד: מנהל יחידת המטעים בנווה יער וחוקר.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתדישון | השקיה

תפקיד: חוקר הזנת צמחים וכימיה של הקרקע.
שיוך מחלקתי: מחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה,
המכון למדעי הקרקע, המים, והסביבה, גילת, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

נייד: 054-7580414

אימייל: ranerel@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
דישון