צוות הגנת הצומח

ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז

תפקיד: חוקרת בכירה במו"פ צפון-מיג"ל וחברת סגל במכללה האקדמית תל-חי.
שיוך מחלקתי: היחידה לאגרו-אקולוגיה מ"ופ צפון-מיגל. החוג למדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

טלפון: 04-6934797
נייד: 050-7965272

אימייל: lioraamit@bezeqint.net

בנימה אישית:
במשק המודל אני שותפה בחשיבה ותיכנון בתחום הגנת הצומח.
החזון שלי לגבי משק המודל הוא לבנות מערכת בת קיימא שתאפשר גידול חקלאי רווחי תוך כדי שמירה על פוריות הקרקע, בריאות האדם והסביבה ע"י בניית תשתית אקולוגית שתאפשר פעולה מיטבית של אויבים טבעיים תוך שימוש בגישת ההדברה המשולבת לשם שמירת כלל המזיקים מתחת לסף הנזק הכלכלי.

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח

ד"ר ליאור בלנק

תפקיד: חוקר במכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683581

אימייל: liorb@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
חבר בצוות חקלאות מדייקת. חוקר הבטים מרחביים של התפשטות מזיקים, מחלות ועשבים.

אתר המעבדה: http://spatialepidemiologylab.weebly.com

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | חקלאות מדייקת

ד"ר אסף שדה

תפקיד: ראש המעבדה לאגרואקולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

אימייל: asafsa@volcani.agri.gov.il 

בנימה אישית:
משק המודל הוא פלטפורמה ייחודית למחקר אגרואקולוגי ארוך טווח, ביחסי הגומלין בין חקלאות והמערכת האקולוגית הטבעית, מעל ומתחת לקרקע. משק המודל יבחן ויפתח בתנאים משקיים פרקטיקות אגרואקולוגיות מעשיות ומותאמות לתנאי הארץ, שיגבירו את שירותי המערכת האקולוגית כמו ויסות מזיקים ומחלות ובריאות הקרקע.
הפלטפורמה פתוחה לאקולוגים מכל מוסדות המחקר, שמוזמנים להיעזר במערך הטיפולים על מנת לבצע מחקרים מתחומים מגוונים באתר, ליהנות משיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרי, ולתרום למסד הנתונים ארוך הטווח שנאגר בו.

אתר המעבדה:  http://sadehecology-heb.weebly.com

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח  | מגוון ביולוגי ואגרואקולוגיה

ד"ר רוני כהן

תפקיד: גימלאי במרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מחלקה למחלות צמחים והדברת עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220016

אימייל: ronico@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
הפחתת השימוש בחומרי הדברה משולבת בנושאי המחקר שלי בשני כיוונים עיקריים: טיפוח לעמידות והדברה קולטוראלית.
טיפוח לעמידות – העמידות הגנטית היא הדרך היעילה והבטוחה ביותר להפחתת השימוש בחומרי הדברה. יחד עם עמיתי הגנטיקאים ומטפחי הצמחים אנחנו מחפשים חומר גנטי עמיד למחלות, לומדים את הגנטיקה של הורשת העמידות ואת ההשפעות הסביבתיות על ביטוי העמידות בצמחים.
הדברה קולטוראלית – הרכבת צמחים רגישים על כנות עמידות היא טכנולוגיה אגרו-טכנית המחליפה ביעילות את חיטויי הקרקע הכימיים. שימוש בקומפוסטים, יצירת קרקעות מדכאות מחלות והצנעת צמחים בקרקע (ביו-פיומיגציה) הם טכניקות מתחדשות להפחתת נזקי מחלות צמחים בדרך לא כימית.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח

ד"ר דורון הולנד

תפקיד: מנהל יחידת המטעים בנווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהזנת הצומח | השקיה

זוהר בן שמחון

תפקיד: מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מרכז המחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220264

אימייל: zohar@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל לחקלאות בת קיימא הינו פרויקט מאתגר ומורכב ביותר. מדובר על עשרות חלקות ניסוי בשטח של כ-400 דונם, הכולל מטע שקדים חדש, גידולי פלחה (חיטה, בקיה ותלתן, תירס לתחמיץ, חומוס וחמניות) ושטחים לבחינת גידולי מספוא חדשים (מורינגה מכונפת, שלמון יפואי, קינואה, שומשום ועוד). בפרויקט מעורבים עשרות חוקרים, מהנדסי מחקר ואנשי שטח. כרגע אנו עסוקים ברכישת ציוד למשק המודל ובמקביל מקימים את התשתית לניסיונות השדה. מקווה שנבחן, נציג ונטמיע כמה שיותר גישות לחקלאות משמרת, שתטיב עם הסביבה וחקלאי ישראל, ואף העולם.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהזנת הצומח | השקיה

ד"ר רן לאטי

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח,  מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539529
נייד: 050-6220403

אימייל: ranl@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:

הגנת הצומח | חקלאות מדייקת

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-5934252

אימייל: maorm@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית
המעבדה שלי עוסקת בתחום הצמחים הפולשים בחקלאות, הבנת עקרונות הפלישה, השפעה של שינויי האקלים על עשבים פולשים ומקומיים בחקלאות ומציאת דרכים להדברתם. מכיוון שרוב העשבים קשי ההדברה שאנו נתקלים בהם בשנים האחרונות הינם צמחים פולשים, אני רואה חשיבות רבה למחקר בנושא כחלק ממשק המודל. אני חושב שהשילוב של חוקרים.ות מתחומי מחקר ועניין שונים הופך את משק המודל לפלטפורמה מוצלחת ביותר לשיתופי פעולה ולביצוע של מחקרים מדעיים שייטיבו עם החקלאות והסביבה הסמוכה לה.

אתר המעבדה: https://www.matzrafilab.com

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז המחקר נווה יער, מנהל משק המודל, חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

בנימה אישית:
אני חוקר כבר יותר מעשרים שנים היבטים שונים של מדע העשבים בכללם מודלים להתפתחות בזמן ובמרחב, הדברה כימית וחקלאות מדייקת. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתפוצת העשבים, חדירה של מינים פולשים, דחיקת תכשירי הדברה, שינויי אקלים. כל או גרמו לצורך המשמעותי בשינוי בתפיסת הדברת העשבים ומעבר לגישה מקיימת, תוך הגברת השימוש בהדברה משולבת אמצעים וזאת על מנת שתאפשר לנו להדביר עשבים בהצלחה עוד שנים רבות. במשק המודל אני מתכוון לבחון הלכה למעשה גישה משולבת זאת לאורך זמן.

אתר המעבדה: https://eizenber.wixsite.com/mysite

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהשקיה

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | הזנת הצומח | השקיה