צוות חקלאות מדייקת

ד"ר יפית כהן

תפקיד: חוקרת במכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: הנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220596

אימייל: yafitush@volcani.agri.gov.il

חברה בצוותים הבאים:
חקלאות מדייקת

ד"ר טרין פז כגן

תפקיד: חוקרת במכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחישה מידע ומיכון, המכון להנדסה חקלאית, המכון להנדסה חקלאית מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-3296632

אימייל: tarin@vocani.agri.gov.il

בנימה אישית:
במשק מודל אני שותפה לקבוצות העבודה של חקלאות מדייקת ולפיתוח מערכות תומכות החלטה ולקבוצה המטפלת במסדי הנתונים שנאספים. כחלק מתפקידי אני שותפה בפיתוח מערכות חישה ייחודיות, פיתוח מודלים של חקלאות מדייקת, ובארגון ואיסוף הנתונים וטיפול בנתונים שיתקבלו ע"י הקבוצות השונות.
החזון שלי לגבי מערכת משק מודל היא פיתוח גישות מחקריות חדשניות בתחום החקלאות המדייקת לשיפור וייעול הגידול החקלאי, תוך שמירה על פוריות הקרקע, היצרנות החקלאית ע"י צמצום התשומות לגידול חקלאי, זאת על מנת לפתח חקלאות בת קיימא.

חברה בצוותים הבאים:
חקלאות מדייקת

ד"ר ליאור בלנק

תפקיד: חוקר במכון להגנת הצומח, מרכז המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683581

אימייל: liorb@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: http://SpatialEpidemiologyLab.weebly.com

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | חקלאות מדייקת

ד"ר רן לאטי

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539529
נייד: 050-6220403

אימייל: ranl@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | חקלאות מדייקת

פרופ' איגי ליטאור

תפקיד: חוקר במכון מחקר מדעי בגליל (מיג"ל) וראש התכנית למדעי המים לתואר שני במכללה האקדמית תל-חי.
שיוך מחלקתי: המעבדה להידרוגיאולוגיה ופוריות הקרקע, מיג"ל.

נייד: 054-6780076

אימייל: litaori@telhai.ac.il

בנימה אישית:
בנייה של מערכת אינטגרטיבית להדשיה מיטבית בעזרת שילוב חכם של חישה מקרוב ומרחוק וללא דגימות קרקע – חקלאות מדייקת אולטימטיבית.

חבר בצוותים הבאים:
חקלאות מדייקת

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | הזנת הצומח | השקיה

ד"ר דורון הולנד

תפקיד: מנהל יחידת המטעים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהזנת הצומח | השקיה

זוהר בן שמחון

תפקיד: מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מרכז המחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220264

אימייל: zohar@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל לחקלאות בת קיימא הינו פרויקט מאתגר ומורכב ביותר. מדובר על עשרות חלקות ניסוי בשטח של כ-400 דונם, הכולל מטע שקדים חדש, גידולי פלחה (חיטה, בקיה ותלתן, תירס לתחמיץ, חומוס וחמניות) ושטחים לבחינת גידולי מספוא חדשים (מורינגה מכונפת, שלמון יפואי, קינואה, שומשום ועוד). בפרויקט מעורבים עשרות חוקרים, מהנדסי מחקר ואנשי שטח. כרגע אנו עסוקים ברכישת ציוד למשק המודל ובמקביל מקימים את התשתית לניסיונות השדה. מקווה שנבחן, נציג ונטמיע כמה שיותר גישות לחקלאות משמרת, שתטיב עם הסביבה וחקלאי ישראל, ואף העולם.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהזנת הצומח | השקיה

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז המחקר נווה יער, מנהל משק המודל, חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

אתר המעבדה: https://eizenber.wixsite.com/mysite

בנימה אישית:
אני חוקר כבר יותר מעשרים שנים היבטים שונים של מדע העשבים בכללם מודלים להתפתחות בזמן ובמרחב, הדברה כימית וחקלאות מדייקת. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתפוצת העשבים, חדירה של מינים פולשים, דחיקת תכשירי הדברה, שינויי אקלים. כל או גרמו לצורך המשמעותי בשינוי בתפיסת הדברת העשבים ומעבר לגישה מקיימת, תוך הגברת השימוש בהדברה משולבת אמצעים וזאת על מנת שתאפשר לנו להדביר עשבים בהצלחה עוד שנים רבות. במשק המודל אני מתכוון לבחון הלכה למעשה גישה משולבת זאת לאורך זמן.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהשקיה