צוות חקלאות מדייקת

ד"ר יפית כהן

תפקיד: חוקרת (מדענית) המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי, וולקני.
שיוך מחלקתי: הנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

נייד: 050-6220596

אימייל: yafitush@volcani.agri.gov.il

חברה בצוותים הבאים:
חקלאות מדייקת

ד"ר טרין פז כגן

תפקיד: חוקרת בתחום חישה מרחוק ואגרו-אינפורמטיקה במכון להנדסה חקלאית.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחישה מידע ומיכון, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני.

נייד: 050-3296632

אימייל: tarin@vocani.agri.gov.il

בנימה אישית:
במשק מודל אני שותפה לקבוצות העבודה של חקלאות מדייקת ולפיתוח מערכות תומכות החלטה ולקבוצה המטפלת במסדי הנתונים שנאספים. כחלק מתפקידי אני שותפה בפיתוח מערכות חישה ייחודיות, פיתוח מודלים של חקלאות מדייקת, ובארגון ואיסוף הנתונים וטיפול בנתונים שיתקבלו ע"י הקבוצות השונות.
החזון שלי לגבי מערכת משק מודל היא פיתוח גישות מחקריות חדשניות בתחום החקלאות המדייקת לשיפור וייעול הגידול החקלאי, תוך שמירה על פוריות הקרקע, היצרנות החקלאית ע"י צמצום התשומות לגידול חקלאי, זאת על מנת לפתח חקלאות בת קיימא.

חברה בצוותים הבאים:
חקלאות מדייקת

ד"ר ליאור בלנק

תפקיד: חוקר.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 03-9683581

אימייל: liorb@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | חקלאות מדייקת

ד"ר רן לאטי

תפקיד: חוקר.
שיוך מחלקתי: היחידה לחקר עשבים, המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539529
נייד: 050-6220403

אימייל: ranl@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | חקלאות מדייקת

פרופ' איגי ליטאור

תפקיד: חוקר במכון מחקר מדעי בגליל וראש התכנית למדעי המים לתואר שני במכללה האקדמית תל חי.
שיוך מחלקתי: חקלאות מדייקת.

נייד: 054-6780076

אימייל: litaori@telhai.ac.il

בנימה אישית:
בנייה של מערכת אינטגרטיבית להדשיה מיטבית בעזרת שילוב חכם של חישה מקרוב ומרחוק וללא דגימות קרקע – חקלאות מדייקת אולטימטיבית.

חבר בצוותים הבאים:
חקלאות מדייקת

ד"ר יעל לאור

תפקיד: חוקרת במכון לקרקע, מים ומדעי הסביבה, מרכז מחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה למיחזור פסולות, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | דישון | השקיה

ד"ר דורון הולנד

תפקיד: מנהל יחידת המטעים בנווה יער וחוקר.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתדישון | השקיה

זוהר בן שמחון

תפקיד: מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מנהל המחקר החקלאי נווה יער.

נייד: 050-6220264

אימייל: zohar@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל לחקלאות בת קיימא הינו פרויקט מאתגר ומורכב ביותר. מדובר על עשרות חלקות ניסוי בשטח של כ-400 דונם, הכולל מטע שקדים חדש, גידולי פלחה (חיטה, בקיה ותלתן, תירס לתחמיץ, חומוס וחמניות) ושטחים לבחינת גידולי מספוא חדשים (מורינגה מכונפת, שלמון יפואי, קינואה, שומשום ועוד). בפרויקט מעורבים עשרות חוקרים, מהנדסי מחקר ואנשי שטח. כרגע אנו עסוקים ברכישת ציוד למשק המודל ובמקביל מקימים את התשתית לניסיונות השדה. מקווה שנבחן, נציג ונטמיע כמה שיותר גישות לחקלאות משמרת, שתטיב עם הסביבה וחקלאי ישראל, ואף העולם.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתדישון | השקיה

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז מחקר נווה יער, מנהל של משק המודל, חוקר בתחום מדע העשבים, הדברה כימית, הדברה מקיימת חקלאות מדייקת.
שיוך מחלקתי: היחידה לחקר עשבים, המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

בנימה אישית:
אני חוקר כבר יותר מעשרים שנים היבטים שונים של מדע העשבים בכללם מודלים להתפתחות בזמן ובמרחב, הדברה כימית וחקלאות מדייקת. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתפוצת העשבים, חדירה של מינים פולשים, דחיקת תכשירי הדברה, שינויי אקלים. כל או גרמו לצורך המשמעותי בשינוי בתפיסת הדברת העשבים ומעבר לגישה מקיימת, תוך הגברת השימוש בהדברה משולבת אמצעים וזאת על מנת שתאפשר לנו להדביר עשבים בהצלחה עוד שנים רבות. במשק המודל אני מתכוון לבחון הלכה למעשה גישה משולבת זאת לאורך זמן.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהשקיה