צוות מגוון ביולוגי ואגרואקולוגיה

ד"ר אורה משה

ד"ר אורה משה

תפקיד: חוקרת באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 058-4848700

אימייל: feliciaorah@gmail.com

חברה בצוותים הבאים:
מגוון ביולוגי

ד"ר אריק פלבסקי

תפקיד: חוקר ביחידה לאנטמולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לאנטמולוגיה, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539546
נייד: 050-6220111

אימייל: palevsky@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
לאקריות טורפות קרקע שאינן ספציפיות יש פוטנציאל להדביר מזיקי קרקע.
על מנת למצות פוטנציאל זו, צריך לבסס לפני הגעת המזיק מארג מזון מתאים. 
במארג זה, בביולוגיה של הקרקע, נמטודות חופשיות (לא מזיקות) משחקות תפקיד חשוב ובין השאר משמשות מזון חליפי או עיקרי לאקריות טורפות. המטרה שלנו לזהות ולאמוד תהליכים טבעיים שמאפשרים שימור ותגבור של נמטודות חופשיות ועל בסיסן לפתח שיטות שימור שניתן יהיה ליישם בחקלאות בת קיימא.

חבר בצוותים הבאים:
מגוון ביולוגי

ד"ר גיל אשל

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241816

אימייל: eshelgil@gmail.com

בנימה אישית:
חקלאות משמרת הינה פרקטיקה חקלאית המקודמת בכל העולם מכיוון שהיא מבטיחה שימור יכולת יצרנות וביטחון מזון בד בבד עם הקטנת ההשפעות השליליות של חקלאות על בריאות הקרקע והסביבה. פרקטיקה זו כוללת שלוש עקרונות יסוד: מינימום עיבודים, מקסימום חיפוי צמחי רציף של הקרקע, ומחזור גידולים. עקב בקושי יתר לביומסה צמחית להזנת בעלי חיים בישראל, קידום חיפוי צמחי רציף בשדות הגד"ש זה אתגר גדול.
במשק המודל נבחן הלכה למעשה את התועלות של חקלאות משמרת וישימות של גישה זו בישראל.

חבר בצוותים הבאים:
גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | מגוון ביולוגי

ד"ר אסף שדה

תפקיד: ראש המעבדה לאגרואקולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

אימייל: asafsa@volcani.agri.gov.il 

בנימה אישית:
משק המודל הוא פלטפורמה ייחודית למחקר אגרואקולוגי ארוך טווח, ביחסי הגומלין בין חקלאות והמערכת האקולוגית הטבעית, מעל ומתחת לקרקע. משק המודל יבחן ויפתח בתנאים משקיים פרקטיקות אגרואקולוגיות מעשיות ומותאמות לתנאי הארץ, שיגבירו את שירותי המערכת האקולוגית כמו ויסות מזיקים ומחלות ובריאות הקרקע.
הפלטפורמה פתוחה לאקולוגים מכל מוסדות המחקר, שמוזמנים להיעזר במערך הטיפולים על מנת לבצע מחקרים מתחומים מגוונים באתר, ליהנות משיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרי, ולתרום למסד הנתונים ארוך הטווח שנאגר בו.

אתר המעבדה: http://sadehecology-heb.weebly.com

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | מגוון ביולוגי ואגרואקולוגיה

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | הזנת הצומח | השקיה