צוות מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר מירי כהן-צינדר

תפקיד: חוקרת ביחידת הבקר לבשר,  מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539523
נייד: 050-6220632

אימייל: mirico@volcani.agri.gov.il

חברה בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: מנהל יחידת הבקר לבשר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: habtay@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | מפטמה ומחזור פסולות

תפקיד: חוקר במכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני. 
שיוך מחלקתי: המחלקה להנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220112

אימייל: halachmi@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
חלק מצוות תכנון המפטמה והחיישנים שבמפטמה.

אתר המעבדה: https://www.plf-lab.com

חבר בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

תפקיד: חוקר ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220996

אימייל: posmanik@agri.gov.il

בנימה אישית:
חקלאות אינטנסיבית בעולם המודרני מייצרת פסולות ושפכים שמזהמים את הסביבה אך מצד שני עשויים להיות מפתח לפיתוח בר-קיימא. הקבוצה שלנו שואלת שאלות מחקר הקשורות לניהול בר-קיימא של פסולת חקלאית.
המטרה העיקרית היא למקסם השבת משאבים בעלי ערך מפסולות לרבות אנרגיה מתחדשת, נוטריינטים וביו-כימיקלים תוך הקטנת טביעת הרגל הפחמנית של המערכת החקלאית.

אתר המעבדה: www.posmaniklab.com

חבר בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר אלן גרבר

תפקיד: חוקרת במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683307
נייד: 052-6220307

אימייל: ergraber@agri.gov.il

חברה בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ןומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | הזנת הצומח | השקיה