צוות מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר מירי כהן-צינדר

תפקיד: חוקרת ביחידת הבקר בנווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה לבקר לבשר, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539523
נייד: 050-6220632

אימייל: mirico@volcani.agri.gov.il

חברה בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: חוקר ביחידת הבקר בנווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה לבקר לבשר, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: habtay@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | מפטמה ומחזור פסולות

תפקיד: חוקר במכון להנדסה חקלאית. 
שיוך מחלקתי: המחלקה להנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220112

אימייל: halachmi@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
חלק מצוות תכנון המפטמה והחיישנים שבמפטמה.

חבר בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה.
שיוך מחלקתי: היחידה למיחזור פסולות, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220996

אימייל: posmanik@agri.gov.il

בנימה אישית:
חקלאות אינטנסיבית בעולם המודרני מייצרת פסולות ושפכים שמזהמים את הסביבה אך מצד שני עשויים להיות מפתח לפיתוח בר-קיימא. הקבוצה שלנו שואלת שאלות מחקר הקשורות לניהול בר-קיימא של פסולת חקלאית.
המטרה העיקרית היא למקסם השבת משאבים בעלי ערך מפסולות לרבות אנרגיה מתחדשת, נוטריינטים וביו-כימיקלים תוך הקטנת טביעת הרגל הפחמנית של המערכת החקלאית.

אתר המעבדה: www.posmaniklab.com

חבר בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר אלן גרבר

תפקיד: חוקרת במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683307
נייד: 052-6220307

אימייל: ergraber@agri.gov.il

חברה בצוותים הבאים:
מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר יעל לאור

תפקיד: חוקרת במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה.
שיוך מחלקתי: היחידה למיחזור פסולות, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מרכז וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | דישון | השקיה