צוות תכנון ושימור קרקע

ד"ר רועי אגוזי

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר..
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר.

טלפון: 03-9559949
נייד: 050-6241805

אימייל: regozi@moag.gov.il 
              regozi@hotmail.com

בנימה אישית:
במשק המודל אני שותף למו"פ בנושאי שימור קרקע וניקוז בדגש על פיתוח ממשק אגרואקולוגי נחל-חקלאות.
החזון שלי לגבי משק המודל הוא שיהווה מקור ידע ומידע לכול העוסקים בחקלאות בת קיימא. חווה חקלאית להדגמת ממשקי עיבוד משמרי קרקע, מים וסביבה; מודל לשיקום נחלים בסביבה חקלאית המבוסס על העצמת שרותי המערכת האקולוגים לרווחת החקלאים והציבור כולו.

חבר בצוותים הבאים:
תכנון ושימור קרקע

ד"ר גיל אשל

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241816

אימייל: eshelgil@gmail.com

בנימה אישית:
חקלאות משמרת הינה פרקטיקה חקלאית המקודמת בכל העולם מכיוון שהיא מבטיחה שימור יכולת יצרנות וביטחון מזון בד בבד עם הקטנת ההשפעות השליליות של חקלאות על בריאות הקרקע והסביבה. פרקטיקה זו כוללת שלוש עקרונות יסוד: מינימום עיבודים, מקסימום חיפוי צמחי רציף של הקרקע, ומחזור גידולים. עקב בקושי יתר לביומסה צמחית להזנת בעלי חיים בישראל, קידום חיפוי צמחי רציף בשדות הגד"ש זה אתגר גדול. במשק המודל נבחן הלכה למעשה את התועלות של חקלאות משמרת וישימות של גישה זו בישראל.

חבר בצוותים הבאים:
גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | מגוון ביולוגי

יונתן אברהמס

יונתן אברהמס M.Sc

תפקיד: מתכנן שימור קרקע.
שיוך מחלקתי: האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241191

אימייל: Yonatana@moag.gov.il 

חבר בצוותים הבאים:
תכנון ושימור קרקע

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז המחקר נווה יער, מנהל משק המודל, חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

אתר המעבדה: https://eizenber.wixsite.com/mysite

בנימה אישית:
אני חוקר כבר יותר מעשרים שנים היבטים שונים של מדע העשבים בכללם מודלים להתפתחות בזמן ובמרחב, הדברה כימית וחקלאות מדייקת. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתפוצת העשבים, חדירה של מינים פולשים, דחיקת תכשירי הדברה, שינויי אקלים. כל או גרמו לצורך המשמעותי בשינוי בתפיסת הדברת העשבים ומעבר לגישה מקיימת, תוך הגברת השימוש בהדברה משולבת אמצעים וזאת על מנת שתאפשר לנו להדביר עשבים בהצלחה עוד שנים רבות. במשק המודל אני מתכוון לבחון הלכה למעשה גישה משולבת זאת לאורך זמן.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהשקיה

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
כחברה ב"גרעין המייסדים" וכמנהלת המדעית בפועל של משק המודל, אני מוצאת את האתגר המרתק בהגדרת היעדים ובסלילת דרכי פעולה. הקשר היומיומי עם שותפים מקצועיים לדרך, בתחומים רבים מגוונים, גורם לי להאמין שהחלום הזה של הקמת משק מודל יחיד מסוגו, באמת הולך ומתגשם!

חברה בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקת | ארכיון דוגמאות | מפטמה ומחזור פסולות | מגוון ביולוגי | הזנת הצומח | השקיה

זוהר בן שמחון

תפקיד: מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220264

אימייל: zohar@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל לחקלאות בת קיימא הינו פרויקט מאתגר ומורכב ביותר. מדובר על עשרות חלקות ניסוי בשטח של כ-400 דונם, הכולל מטע שקדים חדש, גידולי פלחה (חיטה, בקיה ותלתן, תירס לתחמיץ, חומוס וחמניות) ושטחים לבחינת גידולי מספוא חדשים (מורינגה מכונפת, שלמון יפואי, קינואה, שומשום ועוד). בפרויקט מעורבים עשרות חוקרים, מהנדסי מחקר ואנשי שטח. כרגע אנו עסוקים ברכישת ציוד למשק המודל ובמקביל מקימים את התשתית לניסיונות השדה. מקווה שנבחן, נציג ונטמיע כמה שיותר גישות לחקלאות משמרת, שתטיב עם הסביבה וחקלאי ישראל, ואף העולם.

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהזנת הצומח | השקיה

פרופ' נתיב דודאי

תפקיד: מנהל היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר ירקות, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220010

אימייל: nativdud@gmail.com

בנימה אישית:
שנים כבר חוקרים, כותבים ומדברים רבות על חקלאות בת קיימא, והנה כאן במרכז מחקר נווה יער נפלה הזדמנות להגשים הלכה למעשה.
ביחידת המחקר שלנו עוסקים בין היתר בפעילות שמנים אתריים ומיצויי צמחים כנגד פגעי חקלאות – עשבים רעים, מזיקים ומחלות. בנוסף, אנו בוחנים את צמח הבושם וטיבר כמייצב קרקע ומנקה זיהומים שונים כמו דלק, ומתכות כבדות.

חבר בצוותים הבאים:
תכנון ושימור קרקע

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: מנהל יחידת הבקר לבשר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: habtay@volcani.agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | מפטמה ומחזור פסולות

ד"ר דורון הולנד

תפקיד: מנהל יחידת המטעים במרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

חבר בצוותים הבאים:
הגנת הצומח | גידולי שדה | תכנון ושימור קרקע | חקלאות מדייקתהזנת הצומח | השקיה