היחידה החקלאית ותומכי מחקר

צוות היחידה החקלאית במשק המודל אחראי על הפעלת הכלים החקלאים וכלים של חקלאות מדייקת, הפעלת מערך אפס פסולות, בחינה והטמעה של טכנולוגיות חדשות, אחריות על מחזור גידולים, ניטור ודיגום חומר צמחי, הקמת תשתיות בחלקות משק המודל והנגשת הידע לחקלאי ישראל באמצעות מפגשים וסיורים בשטחי הניסיונות עם צוות היחידה החקלאית. בנוסף, קיומו של משק המודל מבוסס על עבודת שטח של תומכי המחקר, במטע, במפטמה, באתר למיחזור פסולות כמו גם על עבודת מעבדה,  איסוף ואגירת הנתונים וניהול הידע שנצבר.

תפקיד: מהנדס מחקר במשק המודל, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: משק המודל, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-2171371

אימייל: ronenk@agri.gov.il

תחומי אחריות:
ניהול פעולות שיקום ומחקר בשטח- נחל נהלל, פיתוח פרקטיקות לגידולי שירות, הגנת הצומח בגד"ש. חבר בצוות סיורים ובצוות מדיה דיגיטלית.

בנימה אישית:
שימור וטיפוח הטוב באדמה, מה שגדל בה והאדם שעובד אותה – על ידי יצירת שילוב מיטבי בין יישום חקלאות מתקדמת לבין איכות סביבה ושמירת טבע.

תפקיד: מהנדס מחקר במשק המודל,  מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: משק המודל, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-8844794

אימייל: gutman@volcani.agri.gov.il

תחומי אחריות:
ניהול מערכת ההשקייה, ארכיון דוגמאות קרקע, איסוף ואגירת נתונים וניהול מערכות מידע.

תפקיד: מנהל המטע, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה למטעים, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220028

אימייל: kamelk@volcani.agri.gov.il

תפקיד: מנהל המפטמה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה לבקר לבשר, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

אימייל: fernando@volcani.agri.gov.il