צוות היחידה החקלאית

צוות המחלקה החקלאית (יחידת המשק) במשק המודל אחראי על הפעלת הכלים החקלאים וכלים של חקלאות מדייקת, הפעלת מערך אפס פסולות, בחינה והטמעה של טכנולוגיות חדשות, אחריות על מחזור גידולים, ניטור ודיגום חומר צמחי, הקמת תשתיות בחלקות משק המודל והנגשת הידע לחקלאי ישראל באמצעות מפגשים וסיורים בשטחי הניסיונות עם צוות היחידה החקלאית.

זוהר בן שמחון

תפקיד: מנהל יחידת המשק החקלאי והניסויי, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220264

אימייל: zohar@volcani.agri.gov.il

בנימה אישית:
משק המודל לחקלאות בת קיימא הינו פרויקט מאתגר ומורכב ביותר. מדובר על עשרות חלקות ניסוי בשטח של כ-400 דונם, הכולל מטע שקדים חדש, גידולי פלחה (חיטה, בקיה ותלתן, תירס לתחמיץ, חומוס וחמניות) ושטחים לבחינת גידולי מספוא חדשים (מורינגה מכונפת, שלמון יפואי, קינואה, שומשום ועוד). בפרויקט מעורבים עשרות חוקרים, מהנדסי מחקר ואנשי שטח. כרגע אנו עסוקים ברכישת ציוד למשק המודל ובמקביל מקימים את התשתית לניסיונות השדה. מקווה שנבחן, נציג ונטמיע כמה שיותר גישות לחקלאות משמרת, שתטיב עם הסביבה וחקלאי ישראל, ואף העולם.

מוחמד עבד אל האדי

מוחמד עבד אל האדי

תפקיד: ראש ענף ניסיונות ומשק חקלאי, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220005

אימייל: mohamed_abd@hotmail.com

בנימה אישית:
תפקידיי ביחידת המשק החקלאי בנוה יער:
א. שותף בכיר במערך רכישת כלים חקלאיים חדשים עבור משק המודל, הכולל אפיון והגדרת המפרט הטכני, וניהול פגישות עם נציגי חברות וחקלאים.
ב. אחראי פיתוח פרוטוקולי עבודה למגוון כלים חקלאיים חדשים שנרכשו במסגרת משק המודל, כדוגמת: טרקטור ג'ון דיר 6-145R עם מערכת ניהוג אוטומטי, קורה הידראולית צפה, מרסקת גזם עם מכל איסוף למטעים, מקלטרת שורות, מקלטרת שטח, מרסס גד"ש 18 מטר, מדשנת חכמה, מכסחת מטעים, מזרעת שורות לערוגה ועוד.
ג. מוביל את הביצוע של הפעולות החקלאיות הדרושות בשטחי הניסיונות בפלחה ובמטע שקד במסגרת משק המודל ובשטחים המסחריים של נוה יער.ה

רונן כפיר

תפקיד: טכנאי מחקר ענף ניסיונות ומשק חקלאי, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: יחידת המשק החקלאי, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-2171371

אימייל: ronenk@agri.gov.il

בנימה אישית:
שימור וטיפוח הטוב באדמה, מה שגדל בה והאדם שעובד אותה – על ידי יצירת שילוב מיטבי בין יישום חקלאות מתקדמת לבין איכות סביבה ושמירת טבע.
תחומי אחריות:
א. בחינה, רכישה והטמעה של מערכת ניהול משק חקלאי כולל איפיון ההתאמות הדרושות לניהול פרויקט עתיר ידע ומשתתפים כדוגמת משק המודל.
ב. ניטור צומח, מזיקים ומחלות בשטחי הגד"ש של משק המודל (חלקת טיפולי בסיס, חלקת חקלאות מדייקת וחלקת גידולי מספוא חדשים).
ג. הקמת מערכות השקיה ודישון בשטחי הניסיונות ובשטחים המסחריים.
ד. ראש הצוות לקידום פעולות הקשורות במחזור פסולות בתוך הקמפוס של נווה יער.
ה. מקדם בחינה והטמעה של טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות כדוגמת ניתוח צילומי לוויין למטרות חקלאיות.