תורמים ושותפים

אנו מודים לכל התומכים והשותפים במשק המודל לחקלאות בת קיימא. תודה רבה לד"ר הרי פריס על העריכה הלשונית באנגלית.
תודה מיוחדת לתורמים שלנו שאפשרו את הקמתו של פרויקט חשוב זה. 

תרומות/קרנות מחקר

שותפים ושיתופי פעולה אקדמיים​