ביקורים וסיורים

הקמת משק מודל לחקלאות בת קיימא בנווה יער יוצרת  עניין רב בקרב חקלאים, סטודנטים, חוקרים, מורים לחקלאות, חברות מסחריות, תורמים ומתעניינים בתחום. מכיוון שאחת ממטרותיו של משק המודל היא הדגמה של פרקטיקות חקלאיות בנות קיימא אנו מקדמים בברכה ביקורים, סיורים והרצאות המותאמות לקבוצות המגיעות אלינו.

פעילות בתחום