יום הסטודנט בנווה יער

מחקר חקלאי – 

מבט אל אתגרי העתיד

פאנל השופטים

קטי בניש, יו"ר הפאנל

יחידת קידום ויישום מו"פ בחקלאות

מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני

פרופ' סמיר דרובי, נציג האקדמיה

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני

מיקי ברסון, נציג התעשייה (ICL)

מנהל יוזמות מו"פ בתחום ביוטכנולוגיה וחקלאות ואחראי לקידום מחקרים חדשניים וטכנולוגיות חקלאיות חדשניות

אלון לרנר, נציג התעשייה (Top Seeds)

יועץ לפיתוח עסקי וטכנולוגי של חברות הזרעים בקבוצת MITSUI וקידום הפעילות הגלובלית של טופ זרעים

שרי קמפ, נציגת קרנות השקעות (Trendlines)

נציגת קרן הון סיכון "טרנדליינס אגריפוד"