יום הסטודנט בנווה יער

מחקר חקלאי – 

מבט אל אתגרי העתיד

תכנית הכנס

TBD