יום הסטודנט בנווה יער

מחקר חקלאי – 

מבט אל אתגרי העתיד

תכנית הכנס

9:00-9:20

ברכות וחלוקת מלגות מטעם חוקרי נווה יער ומרכז חקלאי העמק

מושב 1 - סביבה וקיימות | יו"ר המושב: ד"ר אריאל שבתאי

9:20-9:35

סיימון פוטרמן

Using cover crops as reflectors of the spatial variation in soil nutrient availability

9:35-9:50

נדב הללי

Utilizing renewable energy for Black Soldier Fly farming

9:50-10:05

אילון וינקלר

Service crops as a component of weed management interface in field crops

10:05-10:20

רז ספורטה

Early detection of sunflower broomrape, and its benefits to agriculture

10:20-10:40

הפסקה

מושב 2 - מחקר גנטי ומולקולרי | יו"ר המושב: ד"ר מירי כהן -צינדר

10:40-10:55

אסף דפנא

Genetic dissection of root-mediated yield improvement in melon

10:55-11:10

דנה סיסו

Genomic characterization and identification of broomrape resistance in sunflower

11:10-11:25

Dr. Bedabrata Saha

Gene replacement and base substitution: the next generation of non-GMO genome edited crops. Glyphosate tolerance in tomato as proof of concept.

11:25-11:40

גל וודובסקי

Exploring the role of virus symbionts in advancing mealybug biological pest control

11:40-12:00

הפסקה

מושב 3 - מחקר ביוכימי ופיזיולוגי | יו"ר המושב: ד"ר מוופק אבדאח

12:00-12:15

טלי כהנא אחינועם

Chemical variation among Salvia domonica L. populations: A potential new source of sclareol and omega 3

12:15-12:30

ג'ני יוסום

Studying microbial function in methane formation in reactor system 

12:30-12:45

Intesaful Mohamad Huque

Induction of stomatal opening following night-chilling event alleviates physiological damage in mango trees

12:45-13:00

אלעזר וולק

Service crops will save the world! but how? Findings from first year of monitoring

13:00-15:00

ארוחת צהריים