גידולי שדה

השטחים החקלאיים של מרכז מחקר נוה יער נמצאים בחלקו המערבי של עמק יזרעאל, אזור המאופיין באדמה כבדה ובממוצע משקעים של 570 מ"מ בשנה. בנוה יער מים מושבים באיכות שניונית בלבד (ולא שלישונית שנחשבת לאיכותית יותר), ולכן לא ניתן לגדל גידולי שדה המיועדים לתעשיית המזון. לכן נקבע כי מחזור הגידולים יהיה מורכב מהגידולים הבאים, שמאושרים ע"י משרד הבריאות לגידולים שמושקים עם מים מושבים טיפול שניוני: תירס למספוא, חומוס לגרעינים וחמניות לגרעינים. בנוסף לכך, ישולבו במחזור הגידולים גידולי חורף לא מושקים- חיטה למספוא / חיטה לגרעינים ובקיה מעורב בתלתן לשחת. גידולים אלו מאפיינים את מחזור הגידולים הנהוג בפלחה באזורנו ולכן רלוונטי לשלב אותם במחזור הגידולים של משק המודל.  

השטח המיועד לגידולי שדה במשק המודל בגודל 350 דונם והוא מחולק ל 3 תת-חלקות:

1. חלקה לבחינה והדגמה של גישות בחקלאות מדייקת עם יישום דיפרנציאלי ומשתנה במרחב. חלקה זו בגודל 100 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל של 3-6 דונם. חלוקה זו תאפשר ליישם מגוון תשומות כמו דשן ומים באופן דיפרנציאלי על בסיס אזורי ממשק שיוגדרו לאחר ניתוח מידע שיופק במגוון כלים וטכנולוגיות של חישה מקרוב ומרחוק.

2. חלקה לבחינת טיפולי בסיס שמשווה בין תוספי חומר אורגני ברמות טיפול שונות ובין שיטות עיבוד קרקע שונות. חלקה זו בגודל 200 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל 8.4 דונם עם שוליים מסביב לכל חלקה.  ארבעת הטיפולים שיבחנו הם: תוספת אורגאנית של זבל פרות חצי מיוצב לעומת תוספת אורגאנית של קומפוסט, גישת עיבוד קרקע במינימום עיבוד לעומת גישת עיבוד קרקע באפס עיבוד עם גידולי שירות בחורף. לכל אחד מהטיפולים יהיו 5 חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי.

3. חלקה לבחינת גידולי מספוא חדשים בגודל 40 דונם. בחלקה זו נבחן ונציג מגוון גידולים שעשויים להשתלב במחזור הגידולים ולשמש כגידולי מספוא חדשים. בין שאר הגידולים שיבחנו: מורינגה מכונפת, שומשום, שלמון יפואי וקינואה. כמו כן, בחלקה זו ייערכו מבחני זנים בגידולים מסחריים נפוצים באזורינו.

בנוסף לכך, שטח גידולי השדה בצידו המזרחי גובל בנחל נהלל. בין חלקות הניסוי לבין אפיק הנחל הוגדרה רצועת חיץ ברוחב 15-20 מטר שתאפשר לבחון תפיסות אגרואקולגיות שמטפלות בנקודות הממשק בין שטחים חקלאיים לבין מערכות אקולוגיות.

 

נושאים נחקרים בתחום

תת קטגוריה

תת קטגוריה​

תחומי ידע בפלטפורמה

פעילות בפלטפורמה