תפקיד: ראש המחלקה למדעי בעלי החיים, מכון המחקר מיגל/ מו"פ צפון

שיוך מחלקתי: המחלקה למדעי בעלי החיים, מכון המחקר מיגל/ מו"פ צפון

נייד: 050-2242667

אימייל:  avivas@migal.org.il

חבר בפלטפורמה:
גידולי שדה