גידולי מספוא חדשים

בישראל, מרכיב ההוצאה על עלות המזון מהווה 70% מהעלות הכללית של הגידול בענפי החי ורכיב המספוא הגס מהווה רכיב מרכזי במנה זו.  80% משוק המספוא בארץ מבוסס על מספוא חורפי. בשנים האחרונות, כ-60% משטחי הפלחה החורפי נקצרו ויועדו למטרה זו, עליה של בין 20%-30. עלייה זו ממחישה את חשיבות נושא המספוא לענף גידולי השדה בישראל והצורך לבצע מחקר ייעודי ויישומי לתחום בהקשר של חקלאות בת-קיימא. זהו הרקע לחשיבותה של חלקת גידולי המספוא החדשים במשק המודל שבתכנית רב שנתית מקדמת חדשנות בתחומי הממשק וההשבחה של גידולי המספוא המסורתיים (חיטה, שעורה, תירס, שיבולת שועל ועוד) וגידולי מספוא חדשים (טף, קינואה, שלמון, מורינגה ועוד).

בצוות המוביל את הפעילות בחלקה חברים ד"ר אביב אשר וד"ר רואי בן דוד כמלווים מחקריים, דניאל ביקל ויואב גולן כמלווים מקצועיים, און רבינוביץ כאגרונום החלקה ורונן כפיר כמתאם הפעולות במשק מודל.

העונה (2023-24), מתבצעת תצפית חצי-מסחרית של דגני חורף למספוא (חיטת לחם, חיטה דו-גרגרית, שעורה שיבולת שועל וחיטפון) שנבחנים לייצרנות, הרכב ואיכות של השחתות. בהמשך, תקבע תוכנית פעולה רב- שנתית לחלקה שתכלול שילוב של מחקרים יישומיים במספוא החורפי והקיצי גם יחד.

נושאים נחקרים בתחום חקלאות מדייקת

תת קטגוריה

תת קטגוריה​

פעילות בפלטפורמה

מה חדש בגד"ש – פסח 2022

בחלקות גידולי שירות בשטחי הגד"ש במשק המודל בוצעה השבוע בהצלחה זריעת תירס. האתגר האגרו-טכני שעמד בפנינו היה להניח את הזרעים

קרא עוד »