חקלאות מדייקת

תחום המחקר מתמקד בפיתוח גישות חדשניות של חקלאות מדויקת (PA), תוך שימוש בחישה מרחוק ומידע נוסף לניהול מונחה מיקום, המבוסס על תצפית, מדידות שדה תוך התייחסות לשונות המרחבית בשטחים חקלאיים. מטרת המחקר של חקלאות מדייקת היא לפתח מערכות תומכות החלטה לניהול מיטבי של תשואות תוך בקרה על תשומות ושמירה על משאבים באופן בר קיימא. חקלאות מדייקת באה לדייק את ההשקיה, הדישון, טיפול בעשבים ובמזיקים תוך שמירה על רווחיות כלכלית ואיכות התוצר החקלאי.

אנו משתמשים בגישות אגרו-אינפורמטיקה, המשלבות נתוני חישה מרחוק מפלטפורמות שונות (לוויין, רחפן וחיישנים קרקעיים), שימוש בחיישנים ופיתוח של מודלים לומדים לתמיכה בהחלטות יומיומיות הקשורות בניהול המערכת החקלאית.

נושאים נחקרים בתחום חקלאות מדייקת

תת קטגוריה

תת קטגוריה​

פעילות בתחום