תפקיד: חוקרת במכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: הנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220596

אימייל: yafitush@volcani.agri.gov.il

חברה בפלטפורמה:
גידולי שדה