יצרנות מקיימת של מעלי גרה

הגידול המואץ באוכלוסיית העולם מכתיב דרישה הולכת וגוברת למזון מן החי תוך התמודדות עם אתגרים כלכליים וסביבתיים.

היחידה לבקר לבשר עוסקת בלימוד והטמעת מגוון תחומי מחקר, שעיקרם שיפור יצרנות מעלי גרה (מע"ג) ואיכות המוצר המתקבלת, תוך שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים וסביבת מחייתם.

הפלטפורמה מהווה צומת מקשר בין יחידות משק המודל; כ"ספק", תייצר זבל מפטמה לצרכי קומפוסטציה והפקת אנרגיה, וכ"לקוח" תקלוט מוצרי לוואי חקלאיים להזנת מע"ג.

במסגרת הפעילות במשק המודל מנוטרת באופן אינדיבידואלי צריכת המזון ועליות המשקל של בעלי החיים, ונאגרים הנתונים הפיסיולוגיים והתנהגותיים כגון העלאת גירה, פעילות ודינמיקה חברתית. הפעילות מאפשרת את בחינת השפעת השונות הגנטית בין ובתוך גזעי בקר על יעילות ניצול המזון לצורך פיתוח סמנים גנטיים הנמצאים בתאחיזה לתכונה זו.

במסגרת הפעילות נבחן השימוש בצמחי מספוא, מוצרי לוואי חקלאיים, ותוספי מזון וההשפעה על יעילות ניצול המזון, איכות המוצר, ייצור המתאן והפרופיל הכימי של הריחות הנפלטים.

נושאים נחקרים בתחום

תת קטגוריה

תת קטגוריה​

מובילי הפלטפורמה

פעילות בפלטפורמה