ד"ר מירי כהן-צינדר

תפקיד: חוקרת ביחידת הבקר לבשר,  מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539523
נייד: 050-6220632

אימייל: mirico@volcani.agri.gov.il

חברה בפלטפורמה:
יצרנות מקיימת של מעלי גרה