תפקיד: רכז מפטמה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: היחידה לבקר לבשר, מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

אימייל: fernando@volcani.agri.gov.il