תפקיד: חוקר ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220996

אימייל: posmanik@agri.gov.il

בנימה אישית:
חקלאות אינטנסיבית בעולם המודרני מייצרת פסולות ושפכים שמזהמים את הסביבה אך מצד שני עשויים להיות מפתח לפיתוח בר-קיימא. הקבוצה שלנו שואלת שאלות מחקר הקשורות לניהול בר-קיימא של פסולת חקלאית.
המטרה העיקרית היא למקסם השבת משאבים בעלי ערך מפסולות לרבות אנרגיה מתחדשת, נוטריינטים וביו-כימיקלים תוך הקטנת טביעת הרגל הפחמנית של המערכת החקלאית.

אתר המעבדה

חבר בפלטפורמה:
מיחזור פסולות