מפטמה מדייקת

הקמת מפטמה מדייקת במסגרת משק המודל לחקלאות בת קיימא

הגידול המואץ באוכלוסיית העולם מכתיב דרישה הולכת וגוברת למזון מן החי תוך התמודדות עם אתגרים כלכליים וסביבתיים.

היחידה לבקר לבשר עוסקת בלימוד והטמעת מגוון תחומי מחקר, שעיקרם שיפור יצרנות מע"ג ואיכות המוצר המתקבלת, תוך שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים וסביבתם מחייתם באמצעות המפטמה המדייקת.

המפטמה המדייקת תהווה צומת מקשר בין יחידות משק המודל; כ"ספק", תייצר זבל מפטמה לצרכי קומפוסטציה והפקת אנרגיה, וכ"לקוח" תקלוט מוצרי לוואי חקלאיים להזנת מע"ג.

המפטמה המדייקת תנטר באופן אינדיבידואלי את צריכת המזון ועליות המשקל של בעלי החיים, ותספק נתונים פיסיולוגיים והתנהגותיים כגון העלאת גירה, פעילות ודינמיקה חברתית. היא תאפשר את בחינת השפעת השונות הגנטית בין ובתוך גזעי בקר על יעילות ניצול המזון לצורך פיתוח סמנים גנטיים הנמצאים בתאחיזה לתכונה זו.

בעזרת המפטמה המדייקת ייבחנו השימוש בצמחי מספוא, מוצרי לוואי חקלאיים, ותוספי מזון על יעילות ניצול המזון, איכות המוצר, ייצור המתאן והפרופיל הכימי של הריחות הנפלטים.

נושאים נחקרים בתחום

תת קטגוריה

תת קטגוריה​

פעילות בפלטפורמה