ד"ר רועי אגוזי

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר.

טלפון: 03-9559949
נייד: 050-6241805

אימייל: regozi@moag.gov.il 
             

בנימה אישית:
במשק המודל אני שותף למו"פ בנושאי שימור קרקע וניקוז בדגש על פיתוח ממשק אגרואקולוגי נחל-חקלאות.
החזון שלי לגבי משק המודל הוא שיהווה מקור ידע ומידע לכול העוסקים בחקלאות בת קיימא. חווה חקלאית להדגמת ממשקי עיבוד משמרי קרקע, מים וסביבה; מודל לשיקום נחלים בסביבה חקלאית המבוסס על העצמת שרותי המערכת האקולוגים לרווחת החקלאים והציבור כולו.

חבר בפלטפורמה:
נחל נהלל