נתוני המדידה האחרונה:

התחנה המטאורולוגית

    מועד מדידה 26/02/2021 05:30:00

  • מהירות רוח-0.4
  • משב רגעי עליון-1.1
  • טמפ 0.5 מ-6.1
  • טמפ 2 מ-6.8
  • קרינה-0
  • לחות יחסית-94
  • גשם יומי מצטבר-0
  • גשם-0

התחנה המטאורולוגית בנוה יער הוקמה בשנת 2018 והיא ממוקמת בלב השטחים החקלאיים של נווה יער בצמוד לחלקות של משק המודל. בתחנה תורן 10 מטר עם מגן ברקים, לוח סולארי, ארון אוגר נתונים וגדר המגנה על המכשור. התחנה הוקמה במימון היחידה לאגרומטאורולוגיה של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ומתוחזקת על ידם. 

לנתונים נוספים המתקבלים מהתחנה מצורף קישור לאתר אגרומטאו של משרד החקלאות