נתוני המדידה האחרונה:

התחנה המטאורולוגית

    מועד מדידה 16/07/2024 17:10:00

  • מהירות רוח-5.3
  • משב רגעי עליון-7.4
  • טמפ 0.5 מ-31.4
  • טמפ 2 מ-30.6
  • קרינה-214
  • לחות יחסית-64
  • עומס חום-81.4
  • גשם-0

התחנה המטאורולוגית בנוה יער הוקמה בשנת 2018 והיא ממוקמת בלב השטחים החקלאיים של נווה יער בצמוד לחלקות של משק המודל. בתחנה  

מד רוח המתנשא לגובה 10 מטר.

מד טמפ' ולחות בגובה 2 מטר

מדי טמפ' בגובה חצי מטר ו-10 מטר

מד קרינה גלובאלית

מד גשם אוטומטי

מד גשם זעיר "מגז"

מדי טמפ' ורטיבות קרקע 10-90 ס"מ בעומק האדמה

מגן ברקים, לוח סולארי, ארון אוגר נתונים וגדר המגנה על המכשור.

התחנה הוקמה במימון היחידה לאגרומטאורולוגיה של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ומתוחזקת על ידם. 

לנתונים נוספים המתקבלים מהתחנה מצורף קישור  לאתר האינטרנט  אגרומטאו-

 www.meteo.co.il  אשר בבעלות האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות

באתר מוצגים תחנות המייצגות את האזורים הגיאו-אקלימיים השונים ברחבי הארץ.

האתר מיועד בעיקר לציבור החקלאים ומתייחס לכל הפרמטרים המטאורולוגיים החשובים: טמפ', לחות, קרינה, רוח, גשם, התאדות , טמפ' ורטיבות הקרקע.

באתר מאגר נתונים נרחב זמין להורדה החל משנת 2007.

באתר תחזית לחמישה ימים המתעדכנת בימים א-ה ע"י החזאי לחקלאים במשרד החקלאות. כמו כן מופיעים מפות תחזית ממודל ברזולוציה גבוהה: גשם, טמפ' התאדות ורוח.