ליחידה למיחזור פסולות דרושים סטודנטים לתארים מתקדמים

לפרוייקט מרתק במימון המדען הראשי של משרד החקלאות דרושים סטודנטים לתארים מתקדמים.

המחקר הינו מולטי-דיסיפלינרי ועוסק בממשק שבין טיפול אינטגרטיבי בשפכי רפתות, בריאות קרקע וחקלאות בת-קיימא.

לפרטים נוספים לחצו כאן

posmanik@agri.gov.il

 

פעילות בתחום