פעילות רבעון חורף 20-21 פלטפורמת נחל נהלל

פלטפורמת נחל נהלל – מוביל ד"ר רועי אגוזי, התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר.

בחודשים האחרונים מתקיימת בפלטפורמת נחל נהלל פעילות מגוונת לקראת יציאה לשיקום הנחל אשר מהווה בית גידול לח ובעל חשיבות כמסדרון אקולוגי. במוקד הפרויקט מקטע באורך של כ 2.3 ק"מ בין כביש 77 לכביש 75 ואגן היקוות בשטח כולל של כ 5.2 קמ"ר.

הפרויקט המדובר מקדם מחקר, פיתוח, תכנון, ביצוע והטמעה של פתרונות שיביאו לשיפור הממשק שבין הנחל והסביבה החקלאית. נחל נהלל מייצג מקרים דומים אחרים, בהיקף של מאות ואלפי קילומטרים, המצויים באגן ההיקוות של נחל הקישון ובישראל בכלל.

הגופים האחראים על פרויקט שיקום הנחל והצוותים המקצועיים:

האגף לשימור קרקע ומשק המודל חברו יחד עם רשות ניקוז ונחלים קישון ל'אגמא' – מרכז ידע לאגני היקוות ונחלים, כשותפים פעילים לפרויקט שיקום הנחל. הפרויקט מנוהל ע"י צוות המורכב מנציגות של ארבעת הגופים הללו ועליו נמנים: ד"ר רועי אגוזי מהתחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר, אורי רגב מנהל אגף הנדסה וכן טל רטנר, מנהלת יחידת סביבה, חינוך וקהילה, רשות ניקוז ונחלים קישון, ד"ר יעל לאור המנהלת המדעית של משק המודל, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי והילה ביניש מנהלת אגמא – מרכז הידע לאגני היקוות, נגר ונחלים.
בפרויקט ארבעה צוותי עבודה מקצועיים: צוות מחקר ופיתוח, צוות תכנון וביצוע, צוות ניטור, וצוות תיעוד והטמעת ידע.

מטרות הפרויקט הן:

● קיום תשתית ארוכת טווח למחקר וניטור של נחל בסביבה חקלאית, בדגש על שאלות מחקר שמבקשות לברר את מארג הקשרים והמנגנונים שבין מערכת נחלית מתפקדת לבין המערכת האגרונומית, במצבים שונים שבהם המערכות הללו פגועות ומדורדרות או משוקמות ומתפקדות.
● הדגמה של שיקום אקו-הידרולוגי של נחל נהלל באופן שיעצים את שרותי המערכת האקולוגיים מהם נהנים משתמשי הנחל – חקלאים, מטיילים, ובעלי החיים: מניעה של סחף קרקע והצטברות סחף בנחל, ריסון שיטפונות, קיום צמחיית גדות ובית גידול לח שהם מקור לחרקים מועילים (אויבים טבעיים למזיקי חקלאות) ושימור המגוון הביולוגי המאפיין את המרחב המקומי.
● להגביר את המודעות בדבר התועלות של מערכת נחלית משוקמת ומתפקדת לצד מערכת חקלאית יצרנית המספקת מזון – לקיים הדרכות וסיורים לציבור ולקהלים שונים, להנגיש את הידע והמידע שנאסף תוך קיום שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים שונים.

הפרויקט מאגד סל של פעולות וצירי עבודה מתואמים ומסונכרנים על מנת לממש את המטרות הנ"ל:

פעולות תכנון וביצוע פיזי: עבודת התכנון אמורה להימשך כחצי שנה, עד יוני 2021, אז שלב א' של הביצוע אמור לצאת לפועל (שלב השיקום האקולוגי). בשנה שאחרי אמורות לצאת לפועל פעולות פיתוח נופי והנגשה. במסגרת הפרויקט יבוצעו פעולות שיקום וטיפוח האפיק, הגדות ורצועת הנחל לאורך קטע של 2.3 ק"מ.

פעולות מו"פ: בשלב זה עתידים להתקיים שני מחקרים: מחקר בנושא שיקום קרקע חקלאית באמצעות החזרת סדימנטים מקרקעית הנחל לשדה, ומחקר בנושא שיפור ממשק חקלאות-נחלים והעצמת שירותי המערכת באמצעות צומח גדות, כאשר נחל נהלל משמש כמודל.

פעולות ניטור: ניטור שלל נושאים שונים בנחל ובממשק בין הנחל לבין השטחים החקלאיים, כולל: צומח, חרקים – מזיקים ומועילים לחקלאות, סקרי קרקע, כמות ואיכות המים.

תיעוד, הטמעה והפצת ידע: תיעוד מלא של הפרויקט ליצירת תיק פרויקט וכלים יישומיים לקהל המקצועי העוסק בשיקום נחלים. הטמעה במגוון כלים בעיקר בקרב הקהל המקצועי, חקלאים ובהמשך גם קהלים רחבים יותר.

מוזמנים לעקוב אחרי בלוג שיקום נחל נהלל מבית היוצר של אגמא.

הפרויקט ממומן על ידי הקרן לשטחים פתוחים ומקורות נוספים.

 

לוגו משק מודל

מנהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר צפון נווה יער, ת.ד 1021, רמת ישי, 3009500.

טלפון: 04-9539595

רשתות חברתיות:

כנסים נוספים

כנס חקלאי העמק 2019

כנס חקלאי העמק 2019

כנס חקלאי העמק בחסות מרכז חקלאי העמק ומרכז מחקר נווה יער נערך ב-31.12.19 בנווה יער. נושא הכנס היה בחינה ופיתוח של מורינגה מכונפת כגידול חקלאי

קרא עוד »
כנס חקלאי העמק

כנס חקלאי העמק 2018

כנס חקלאי העמק בחסות מרכז חקלאי העמק ומרכז מחקר נווה יער נערך ב-4.12.18 בנווה יער. נושא הכנס היה משק מודל לחקלאות בת קיימא כגשר בין

קרא עוד »