חקלאות מחדשת בוועידה השנתית למדע וסביבה

בוועידה למדע וסביבה שהתקיימה בתל אביב, ד"ר יעל לאור וד"ר גיל אשל ניהלו מושב מיוחד בשם "חקלאות מחדשת על הרצף: מהחקלאי למדען דרך קובעי מדיניות".

החקלאות המחדשת נכנסה לאחרונה "ברעש גדול" לתוך האג'נדה של חקלאים ומקבלי החלטות בכל העולם המערבי וגם בישראל. החקלאות המחדשת מוגדרת כגישה חקלאית לשיקום מערכות לייצור מזון, הרואה במערכת הייצור בכללותה אורגניזם חי. גישה זאת כוללת אלמנטים הלקוחים משיטות השייכות לעולמות מוכרים יותר, כמו אגרואקולוגיה, חקלאות בת קיימא, חקלאות משמרת, פרמה-קלצ'ר וחקלאות ביו-דינמית. החקלאות המחדשת מתמקדת בבריאות הקרקע ובעיקר בהתחדשות השכבה העליונה שלה, הגדלת המגוון הביולוגי העל- והתת-קרקעי, שיפור איכות וזמינות המים בקרקע, שיפור שירותי המערכת האקולוגית, הגדלת אצירה של פחמן בקרקע, והגברת החוסן של המערכת לשינויי אקלים. בלשון פחות מדעית יש האומרים כי החקלאות המחדשת היא "הבשורה החדשה" אשר תציל את כדור הארץ, וזאת באמצעות אימוץ מחדש של חלק מהגישות החקלאיות המסורתיות ויצירת איזון מחודש בין הטבע לבין מערכת ייצור המזון החקלאית.
אין ספק כי הלחץ הציבורי בכל הקשור לשימוש מופחת באגרו-כימיקלים והתמודדות עם שינויי האקלים פתחו את הדלת לרווחה לעולמות החקלאות המחדשת. כמו בנושא האקלים, כך גם במקרה של החקלאות המחדשת, הלחץ נבנה מלמטה כלפי מעלה. משרד החקלאות ופיתוח הכפר לא התעלם מהמגמה והקים פורום פנימי לקידום חקלאות סביבתית בישראל, כדי לתמוך בחקלאים וארגונים חקלאיים שרוצים לאמץ גישות אגרונומיות מתחשבות יותר בסביבה. בקול הקורא האחרון של המדענית הראשית של המשרד, התבקשו מדענים לראשונה להציע מחקרים
בתחום החקלאות המחדשת.

בין הדוברים במושב היו:

  • חקלאים המיישמים סוג של חקלאות מחדשת כבר מספר שנים: מר גבי סדן, כרם שבו, גב‘ שירה גורן, HUB ישראל, ומר ים גורן, בקר מבוא חמה, מר מאור לוי, מגדל מטעים, שיקמה גידולי שדה)
  • חוקרים שזה עתה אושר מימון המחקרים שלהם בנושא: ד“ר סמדר טרנר, מרכז מחקר נווה יער, מִנהל המחקר החקלאי– מכון וולקני, ד“ר שחר ברעם, המכון למדעי הקרקע, מים וסביבה, מִנהל המחקר החקלאי – מכון וולקני וד“ר אורן שלף, מִנהל המחקר החקלאי – מכון וולקני.
  • ונציגים ממשרד החקלאות: ד“ר מיכל לוי, מדענית ראשית וסמנכ“לית בכירה למינוף המו“פ החקלאי וחדשנות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד“ר דויד אסף, סמנכ“ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומר אבירם ג‘ונסון, מנהל תחום ממשקי חקלאות תומכת סביבה, אגרואקולוגיה שה“מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

חוברת תקצירי הוועידה

 

לוגו משק מודל

מנהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר צפון נווה יער, ת.ד 1021, רמת ישי, 3009500.

טלפון: 04-9539595

רשתות חברתיות:

כנסים נוספים

כנס חקלאי העמק 2019

כנס חקלאי העמק 2019

כנס חקלאי העמק בחסות מרכז חקלאי העמק ומרכז מחקר נווה יער נערך ב-31.12.19 בנווה יער. נושא הכנס היה בחינה ופיתוח של מורינגה מכונפת כגידול חקלאי

קרא עוד »
כנס חקלאי העמק

כנס חקלאי העמק 2018

כנס חקלאי העמק בחסות מרכז חקלאי העמק ומרכז מחקר נווה יער נערך ב-4.12.18 בנווה יער. נושא הכנס היה משק מודל לחקלאות בת קיימא כגשר בין

קרא עוד »