IPM – INTEGRATED PEST MANAGEMENT בקרת מזיקים משולבת 

בקרת מזיקים משולבת במשק המודל

IPM הינה גישה מקובלת לבקרת מזיקים. בגישה זו בקרת המזיקים מנוהלת באמצעות כלים מגוונים הקשורים לדרכי עיבוד שונות וליישומים ביולוגים, פיזיקליים, גנטיים וכימיים בדרך הממזערת נזקים כלכליים ובריאותיים ומקטינה את הסיכונים לסביבה.

IPM הוכרה כאסטרטגיה המועדפת לבקרת אוכלוסיות מזיקים ומהווה ברב מדינות העולם את הממשק הרשמי לגידול מזון.
אם זאת בפועל, ברוב המקרים, חסרה הסתכלות כוללנית ובדרך כלל יש שימוש רק בטכנולוגיה אחת – על פי רב תכשירי הדברה, ורק במיעוט מהמקרים ביו-פסטצידים מחליפים את חומרי ההדברה הסינטטיים. לעיתים רחוקות יש שימוש באויבים טבעיים או צמחים עמידים וברוב המקרים מתייחסים רק למזיק אחד ורק בגידול אחד ומתעלמים מהמערכת האגרו-אקולוגית בכללותה.

עקרונות הבקרה המשולבת שאנו מעוניינות להכיל במשק המודל כוללים:
• הסתכלות על כלל המזיקים בכל גידול
• הסתכלות על כלל הגידולים באזור
• התייחסות לכלל המערכת האגרו-אקולוגית
• התחשבות ברווחיות הגידול בהיבט החד והרב-שנתי
• התייחסות לכלל הפעולות החקלאיות הנעשות בגידול.

הפעולות והאמצעים בהם נשתמש יכללו: ניטור, פעולות למניעת מזיקים, שימוש באמצעים ידידותיים לבקרת אוכלוסיית המזיקים וכקו אחרון שימוש בתכשירי הדברה ידידותיים ככל האפשר.

התמונה צולמה על ידי רונן כפיר ומציגה חרק מועיל בחמניות המכונה ארינמל.

לחצו לפתיחת מצגת בנושא: ממשק הדברה משולבת אשר הועברה על ידי ד"ר ליאורה שלתיאל  במסגרת סדנת סיעור מוחות של צוותי הוועדה המדעית של משק המודל.

פעילות בתחום

ממשק רעייה מיטבי

בעקבות הסרט Kiss The Ground ולכבוד יום הקרקע הבינלאומי נערך ב 3.12.21 דיון אשר עסק בתכנים אשר עלו בסרט. בדיון הוצגו סרטים קצרים וערוכים אשר

קרא עוד »

גידולי מספוא חדשים

ענף המספוא הוא אחד מענפי גידולי השדה החשובים בארץ. חיטה לתחמיץ היא גידול המספוא העיקרי המהווה כ- חמישים אחוז משטחי המספוא. קיים צורך בצמחי מספוא

קרא עוד »

ניהול עשבייה במטע שקד

הקדמה: ניהול העשבייה במטע הינו תחום מורכב ודינמי המשתנה מעונה לעונה ומשנה לשנה. במשק המודל אנו עורכים ניסוי ארוך טווח הבוחן שיטות שונות להתמודדות עם

קרא עוד »

קורה הידראולית

שם הכלי: קורה הידראולית מתכוונת, GARFORD XHD 50 יצרן: Garford, England שנת ייצור: 2019 ייעוד: מאפשרת דיוק מרבי של עיבודי שורה במצבים של שיפועים בקרקע,

קרא עוד »

ניטור קינון תנשמות

אחד היעדים של משק המודל בנווה יער, הוא הפחתת השימוש בחומרי הדברה נגד מכרסמים. תנשמות ידועות כאמצעי מרכזי בבקרת מכרסמים. תנשמות הן חיות בר והגורם

קרא עוד »

טרקטור John Deere 6-145R

שם הכלי: טרקטור John Deere 6-145R יצרן: John Deere, ארה"ב שנת עליה על הכביש: 2018 ייעוד: ביצוע פעולות חקלאיות באופן מדויק כדוגמת: סימון ערוגות, קלטור

קרא עוד »