השקיה

תחום מחקר השקיה

ממשק ההשקיה במשק המודל יהווה פלטפורמה לבחינת גישות חדשות, שטרם מיושמות ע"י החקלאים בתחום ההשקיה, וישלב בינן לבין הידע הקיים והמיושם ע"י חקלאים כדוגמת לוחות השקיה של שה"מ ו-FAO. בנוסף יהווה ממשק זה מקום לבחינת שיטות ניטור שונות שיתארו בצורה ישירה ועקיפה את מאזן המים בקרקע או בצמח, וכן מערכות תומכות לקבלת החלטות השקיה כגון DIDAS.

מחזור הגידולים שנבחר למשק המודל כולל שני גידולי בעל חורפיים ללא השקיית עזר: חיטה ובקיה מעורב בתלתן, ו-3 גידולים אביביים-קיציים עם השקיית עזר: תירס למספוא, חמניות לגרעינים וחימצה (חומוס).

בתחום השקיית העזר לגידולים אלו, משק המודל יפעל לפי העקרונות הבאים:

 1. שיטת ההשקיה שנבחרה למשק המודל הינה טפטוף עילי – השיטה שמבטיחה יעילות וחסכון במים.
 2. שימוש במי קולחין, כמו אילו שנפוצים ברוב שטחי הגד"ש והמטעים בארץ. בנווה יער המים המושבים עוברים טיפול שניוני בלבד ולכן קיימת מגבלה במחזור הגידולים שאיננה מאפשרת את רוב גידולי הירקות לתעשייה.
 3. ממשק ההשקיה יהיה מבוסס על לוחות ההשקיה של שה"מ ו-FAO – המלצות קיימות לכל גידול מבחינת כמות המים הנקבעת לפי השלב ההתפתחותי של הצמח (מקדם גידול פנולוגי) ולפי ההתאדות היומית המחושבת בשטח- התאדות פנמן (בלב שטחי משק המודל הוקמה תחנה מטאורולוגית חדישה של משרד החקלאות שמאפשרת להוציא נתוני אקלים מדויקים ונתוני התאדות).
 4. תיקוני השקיה (כמות ותזמון) יערכו על בסיס קבוע לאורך העונה כולה ויהיו מבוססים על שלושה מאגרי נתונים:
  (א) ניטור ע"י חיישני לחות קרקע (טנסיומטר בעומקים שונים ומד לחות נפחי) וחיישני צמח (דנדרומטר) שיאפשרו לזהות בזמן אמת תנאי יובש ורוויה, על כל רצף הספקטרום שלהם, ומשם להסיק מסקנות לגבי כמות ותכיפות ההשקיה.
  (ב) ניטור ע"י חישה מרחוק- ניתוח צילומי לוין שמצלמים בתחום הבלתי נראה של תדרים על הספקטרום האלקטרומגנטי, ושנמצאו כמועילים באפיון קרקע, צומח, מים ועוד. באמצעות צילומים אילו ניתן קבל מידע חשוב על הגידול, ומשם לגזור את כמות ותכיפות ההשקיה.
  (ג) ניטור ע"י רחפן המצויד במצלמה תרמית ובמצלמה היפרספקטרלית.
 5. בחינת אמצעים וגישות שיביאו להקטנת איבוד המים מהקרקע באמצעות צמחי כיסוי וחיפוי ע"י חומר אורגאני, כדוגמת קש מסוגים שונים.

לסיכום, המטרה היא לעבוד עם פרוטוקול קיים של השקיה לגבי כל גידול וגידול, ולבצע התאמות ושינויים לאורך העונה במידה ויש סיבה. ניטור קרקע וצומח באמצעים שונים ומגוונים, בנוסף לשיקולים אגרונומיים אחרים וכלכליים יביא לקבלת ההחלטה המיטבית, בכל הקשור לכמות ההשקיה ולתזמון.

תחומי ידע ופעילות

לוגו משק מודל

מנהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר צפון נווה יער, ת.ד 1021, רמת ישי, 3009500.

טלפון: 04-9539595

רשתות חברתיות:

נושאים נחקרים בתחום השקיה

תת קטגוריה

תת קטגוריה​

פעילות בתחום