עמיתי משק המודל

במשק המודל לחקלאות בת קיימא משתפים פעולה חוקרים מתחומים שונים  בניהולה המדעי של ד"ר יעל לאור.
כ-50 עמיתים, ברובם הגדול חוקרות וחוקרים משלושת הקמפוסים של מכון וולקני (נווה יער, בית דגן, וגילת), משרד החקלאות (האגף לשימור קרקע וניקוז ואגף אגרואקולוגיה בשה"ם), מו"פים (מו"פ צפון, מרכז חקלאי העמק ומו"פ אגודת הגליל), מכללות (מכללת תל חי), מכוני מחקר (מיג"ל) ואוניברסיטאות (האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה והטכניון). אחד האתגרים הגדולים של הפרויקט הוא האינטגרציה בין החשיבה והפעילות של עולמות התוכן השונים.

קרקע ומים

ד"ר רועי אגוזי

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופתוח הכפר.

טלפון: 03-9559949
נייד: 050-6241805

אימייל: regozi@moag.gov.il 
             

תפקיד: חוקר במרכז המחקר גילת, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-7580414

אימייל: ranerel@volcani.agri.gov.il

 

ד"ר גיל אשל

תפקיד: חוקר באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 050-6241816

אימייל: eshelgil@gmail.com

 

ד"ר אשר בר-טל

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683310
נייד: 050-6220310

אימייל: abartal@agri.gov.il

ד"ר שחר ברעם

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-2655969

אימייל: shaharb@agri.gov.il

ד"ר אלן גרבר

תפקיד: חוקרת במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683307
נייד: 052-6220307

אימייל: ergraber@agri.gov.il

ד"ר אורי ירמיהו

תפקיד: סגן ראש המינהל  למו"פ , מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני. 
שיוך מחלקתי: כימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה. מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 08-9928649
נייד: 050-6220136

אימייל: uri4@agri.gov.il

תפקיד: המנהלת המדעית של משק המודל, חוקרת ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539539
נייד: 050-6220038

אימייל: laor@volcani.agri.gov.il

ד"ר אדי סיטרין

ד"ר אדי סיטרין

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצומח ומיקרובילוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683767
נייד: 050-6220087

אימייל: eddie@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://cytrynlab.wixsite.com/cytrynlab

 

תפקיד: חוקר ביחידה למיחזור פסולות, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220996

אימייל: posmanik@agri.gov.il

אתר המעבדה

ד"ר שמוליק פרידמן

תפקיד: חוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683424

אימייל: vwsfried@agri.gov.il

יורם שטיינברג

יורם שטיינברג

תפקיד: מדריך גידולי שדה.
שיוך מחלקתי: מרכז חקלאי העמק.

נייד: 052-3765628

אימייל: yorams@mhk.co.il

מדעי הצמח

תפקיד: מנהלת היחידה למטעים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539575

נייד: 055-9816097

אימייל: shemer.tamar@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://www.azoulayshemerlab.com

תפקיד: חוקר במכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני
שיוך מחלקתי: מחלקה לגידולי שדה וירקות, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני

נייד: 050-6220509

אימייל: roib@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה

פרופ' נתיב דודאי

תפקיד: מנהל היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר ירקות, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220010

אימייל: nativdud@gmail.com

ד"ר דורון הולנד

תפקיד:  חוקר (בגמלאות) מנהל יחידת המטעים לשעבר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: מדעי עצי הפרי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539531
נייד: 050-6220771

אימייל: vhhollan@agri.gov.il

פרופ' צבי פלג

תפקיד: חוקר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
שיוך מחלקתי: המכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

טלפון: 08-9489638
נייד: 054-5742122

אימייל: zvi.peleg@mail.huji.ac.il

תפקיד: פרופ' לאקולוגיה של צמחים באוניברסיטת תל-אביב. 
שיוך מחלקתי: הפקולטה למדעי החיים, אוניברסית תל-אביב.

טלפון: 03-6405877

אימייל: marcelos@tauex.tau.ac.il

אתר המעבדה: https://en-lifesci.tau.ac.il/profile/marcelos

הגנת הצומח

חנן אייזנברג

תפקיד: מנהל מרכז המחקר נווה יער, מנהל משק המודל, חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539535

אימייל: eizenber@agri.gov.il

אתר המעבדה: https://eizenber.wixsite.com/mysite

ד"ר רוני כהן

תפקיד: גימלאי במרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220016

אימייל: ronico@volcani.agri.gov.il

ד"ר רן לאטי

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח,  מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539529
נייד: 050-6220403

אימייל: ranl@volcani.agri.gov.il

תפקיד: חוקר ביחידה לחקר העשבים, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 054-5934252

אימייל: maorm@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://www.matzrafilab.com

ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז

תפקיד: חוקרת בכירה במו"פ צפון-מיג"ל וחברת סגל במכללה האקדמית תל-חי.
שיוך מחלקתי: היחידה לאגרו-אקולוגיה מ"ופ צפון-מיגל. החוג למדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

טלפון: 04-6934797
נייד: 050-7965272

אימייל: lioraamit@bezeqint.net

הנדסה חקלאית

ד"ר ליאור בלנק

תפקיד: חוקר במכון להגנת הצומח, מרכז המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 03-9683581

אימייל: liorb@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: http://SpatialEpidemiologyLab.weebly.com

תפקיד: חוקרת במכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: הנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220596

אימייל: yafitush@volcani.agri.gov.il

פרופ' איגי ליטאור

תפקיד: חוקר במכון מחקר מדעי בגליל (מיג"ל) וראש התכנית למדעי המים לתואר שני במכללה האקדמית תל-חי.
שיוך מחלקתי: המעבדה להידרוגיאולוגיה ופוריות הקרקע, מיג"ל.

נייד: 054-6780076

אימייל: litaori@telhai.ac.il

ד"ר טרין פז כגן

תפקיד: חוקרת במכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון.
שיוך מחלקתי: המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה באזורים צחיחים, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס שדה בוקר.

נייד: 050-3296632

אימייל: tarin@bgu.ac.il

אתר המעבדה

חקר בעלי חיים

תפקיד: ראש המחלקה למדעי בעלי החיים, מכון המחקר מיגל/ מו"פ צפון

שיוך מחלקתי: המחלקה למדעי בעלי החיים, מכון המחקר מיגל/ מו"פ צפון

נייד: 050-2242667

אימייל:  avivas@migal.org.il

תפקיד: חוקר במכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני. 
שיוך מחלקתי: המחלקה להנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה, המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220112

אימייל: halachmi@volcani.agri.gov.il

אתר המעבדה: https://www.plf-lab.com

ד"ר מירי כהן-צינדר

תפקיד: חוקרת ביחידת הבקר לבשר,  מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539523
נייד: 050-6220632

אימייל: mirico@volcani.agri.gov.il

ד"ר אריאל שבתאי

תפקיד: מנהל יחידת הבקר לבשר, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539560 
נייד: 050-6220060

אימייל: habtay@volcani.agri.gov.il

אגרואקולוגיה

ד"ר אורה משה

ד"ר אורה משה

תפקיד: חוקרת באגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שיוך מחלקתי: התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נייד: 058-4848700

אימייל: feliciaorah@gmail.com

ד"ר אריק פלבסקי

תפקיד: חוקר ביחידה לאנטמולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה לאנטמולוגיה, המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 050-6220111

אימייל: palevsky@volcani.agri.gov.il

ד"ר שירי פרייליך

תפקיד: חוקרת ביחידה למשאבי טבע, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, נווה יער, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

טלפון: 04-9539533
נייד: 050-6220047

אימייל: shiri@agri.gov.il

אתר המעבדה: www.freilich-lab.com

ד"ר אסף שדה

תפקיד: ראש המעבדה לאגרואקולוגיה, מרכז המחקר נווה יער.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 058-7787046

אימייל: asafsa@volcani.agri.gov.il 

אתר המעבדה: http://sadehecology-heb.weebly.com

 

תפקיד: ראש המעבדה לחקלאות מגוונת, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.
שיוך מחלקתי: המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

נייד: 052-6610931

אימייל: shelef@agri.gov.il

אתר המעבדה:  https://shelef9.wixsite.com/my-site-1