גידולי שדה

השטחים החקלאיים של מרכז מחקר נוה יער נמצאים בחלקו המערבי של עמק יזרעאל, אזור המאופיין באדמה כבדה ובממוצע משקעים של 570 מ"מ בשנה. בנוה יער מים מושבים באיכות שניונית בלבד (ולא שלישונית שנחשבת לאיכותית יותר), ולכן לא ניתן לגדל גידולי שדה המיועדים לתעשיית המזון. לכן נקבע כי מחזור הגידולים יהיה מורכב מהגידולים הבאים, שמאושרים ע"י משרד הבריאות לגידולים שמושקים עם מים מושבים טיפול שניוני: תירס למספוא, כותנה, חמצה וחמניות. בנוסף לכך, משתלבים במחזור הגידולים גידולי חורף לא מושקים- חיטה למספוא / חיטה לגרעינים. גידולים אלו מאפיינים את מחזור הגידולים הנהוג בפלחה באזורנו ולכן רלוונטי לשלב אותם במחזור הגידולים של משק המודל.  

פלטפורמת הגד"ש במשק המודל משתרעת על 350 דונם והיא מחולקת ל 3 חלקות:

1. חלקה לבחינה והדגמה של גישות בחקלאות מדייקת עם יישום דיפרנציאלי ומשתנה במרחב. חלקה זו בגודל 100 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל של 3-6 דונם. באמצעות חלוקה זו ובאמצעות חלוקה לאזורי ממשק על בסיס ניתוח מידע שיופק במגוון כלים וטכנולוגיות של חישה מקרוב ומרחוק ניתן ליישם מגוון תשומות כמו דשן, מים וקוטלי עשבים.

2. חלקה לבחינת טיפולי בסיס שמשווה בין תוספי חומר אורגני ברמות טיפול שונות ובין שיטות עיבוד קרקע שונות. חלקה זו בגודל 200 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל 8.4 דונם עם שוליים מסביב לכל חלקה.  ארבעת הטיפולים שנבחנים הם: תוספת אורגאנית של זבל פרות חצי מיוצב לעומת תוספת אורגאנית של קומפוסט, גישת עיבוד קרקע במינימום עיבוד לעומת גישת עיבוד קרקע באפס עיבוד עם גידולי שירות בחורף. לכל אחד מהטיפולים יש 5 חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי.

3. חלקה לבחינת גידולי מספוא חדשים בגודל 40 דונם. בחלקה זו אנו בוחנים מגוון גידולים שעשויים להשתלב במחזור הגידולים ולשמש כגידולי מספוא חדשים. בעונה הנוכחית מתבצעת תצפית חצי-מסחרית של דגני חורף למספוא: חיטת לחם, חיטה דו-גרגרית, שעורה, שיבולת שועל וחיטפון (הכלאה של חיטה ושיפון). המדד שייבדק: יצרנות שחת. תכנית פעולה רב- שנתית לחלקה תקבע בהמשך.

בנוסף לכך, שטח גידולי השדה בצידו המזרחי גובל בנחל נהלל. בין חלקות הניסוי לבין אפיק הנחל הוגדרה רצועת חיץ ברוחב 15-20 מטר שמאפשרת לבחון תפיסות אגרואקולגיות שמטפלות בנקודות הממשק בין שטחים חקלאיים לבין מערכות אקולוגיות.

 

בשדה

מובילי הפלטפורמה

פעילות בפלטפורמה