אודות

משק המודל לחקלאות בת קיימא

משק המודל משמש לבחינה, הדגמה והטמעה של עקרונות חקלאות מקיימת ומשמרת, במטרה להוות גשר בין המחקר למעשה החקלאי. זהו פרויקט חלוצי בישראל וייחודי גם בקנה מידה בינלאומי. משק המודל משתרע על שטח של כ-400 דונם ומשלב חמש פלטפורמות עיקריות: מטע שקדים, חלקת גידולי שדה, יצרנות מקיימת של מעלי גרה, מיחזור פסולות ונחל נהלל.

במפה האינטראקטיבית מוצגים אתרים משמעותיים בפרויקט משק המודל:
חלקות גידולי השדה , נחל נהלל, מטע השקד, יצרנות מקיימת של מעלי גרה, אתר מחזור פסולות, תחנה מטאורולוגית.

  העקרונות בחקלאות בת קיימא אשר ייושמו במשק המודל

  1

  מיזעור השימוש בתשומות חקלאיות חיצוניות

  שימוש מושכל במים, חומרי הדברה ודשנים כימיים. עקרון זה ייושם באמצעות: א. חקלאות מדייקת בה נערך ניטור של החלקות החקלאיות באמצעות חישה מקרוב ומרחוק; ב. שימוש באמצעים פיסקליים ומכאניים לטיפול בעשבים; ג. בחינת זני שקד בעלי עמידות ליובש ולמזיקים; ד. שימוש חוזר בפסולות; ה. ויסות מחלות ומזיקים על ידי הגברת תפקודם של אורגניזמים מועילים.

  2

  מיחזור כלל הפסולות האורגניות (zero waste)

  יישום עקרון זה יתבצע באמצעות הקמת קומפלקס של מפטמה עם אתר מיחזור פסולת, אשר יקלוט את הזבל מהמפטמה ואת הגזם מהמטעים של נווה יער. החומר יעבור תהליך קומפוסטציה במערכת סגורה עם טיפול בריח למניעת מטרדים. עם הזמן ייבחנו ויודגמו באתר טכנולוגיות טיפול נוספות וחדשניות.

  3

  שימור הקרקע ושיפור בריאותה

  בחינת היעילות והישימות של עקרונות החקלאות המשמרת הכוללת מינימום הפרה של הקרקע, מחזור גידולים ובניית שכבת מגן על פני הקרקע בעזרת גידולי כיסוי, שאריות צמחים ותוספים אורגנים.

  4

  שמירה על המגוון הביולוגי ועל בתי גידול טבעיים במרחב החקלאי

  תוך ניהול המשאבים האקולוגיים לתועלת החקלאי והחברה. העיקרון ימומש על ידי הפחתת השימוש בהדברה כימית ועל ידי פיתוח ובחינה של פרקטיקות אגרואקולוגיות כמו ניהול הצומח על גדת נחל נהלל, ממשק שולי שדות, חקלאות משמרת ותגבור משאבים לאורגניזמים מועילים.

  5

  דאגה לרווחת בעלי החיים במשק החי

  באמצעות הקמה של מפטמה מדייקת ופיתוח אמצעי ניטור ליצרנות ולהתפתחות עקות.

  כל הממשקים במשק המודל נבחנים באמצעות ניתוח סביבתי-כלכלי מפורט, מתוך מטרה לשמור על כדאיות ורווחיות כלכלית לחקלאי בטווח הארוך.

  עובדות ומספרים:

  מיקום:
  מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי, עמק יזרעאל

  שנת הקמה:
  2018

  שטח המשק:
  400 דונם

  שטח גד"ש:
  350 דונם

  מספר טיפולים בגד"ש:
  4

  שטחי הגד"ש יכללו את הגידולים:
  חיטה, בקיה מעורב בתלתן, תירס, חמניות וחומוס

  שטח חקלאות חכמה בגד"ש:
  200 דונם

  שטח חקלאות מדייקת בגד"ש:
  100 דונם

  שטח גידולי מספוא:
  50 דונם

  שטח גידולי מספוא יכלול:
  שלמון יפואי, קינואה ומורינגה מכונפת

  שטח מטע שקדים:
  50 דונם

  כמות משקעים:
  580 מ"מ גשם

  גובה טופוגרפי:
  80-125 מטר מעל פני הים

  סוג קרקע:
  קרקע חרסיתית מסוג גרומוסול

  מספר הצוותים המדעיים:
  10

  מספר אנשי הצוותים המדעיים:
  כ-51

  מספר אנשי היחידה החקלאית:
  5

  מספר אנשי הפצת ידע:
  2